Photo: Åberg, Kerstin / Upplandsmuseet

Samlad kamp

I Upplandsmuseets samlingar finns det många bilder på demonstrerande människor. Kring förra sekelskiftet ringlade nykterhetsrörelsens och arbetarrörelsens tåg genom Uppland. I montrarna visas några sådana standar, inlånade från Folkrörelsearkivet. På standaren förtydligades budskapen med färgkoder och symboler. Religiösa motiv användes ofta av nykterhetsrörelsen, där den blå färgen stod fö r sanning, trohet och konservatism och den vita för renhet. Den röda, blodets färg, är klassiskt förknippad med krigsguden Mars, symbol för strid och kamp, och officiellt arbetarrörelsens och socialismens färg. Handslag och jordglober står för kraften i sammanhållning och gemensam kamp.

På Upplandsmuseets bilder från senare tid syns också facklig, politisk och mer personlig kamp i stort och smått. Från den mot kärnvapen i världen till den för en egen crossbana i Tierp!

De fotografier som finns i denna utställning och som ingår i Upplandsmuseets samlingar kan ni se och läsa om här.

1 comment

  • Borde ni inte börja knyta platser till Wkidata

    ex. https://www.wikidata.org/wiki/Q10717982

    där finns koppling http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&anlaggningId=21300000004739

    https://www.wikidata.org/wiki/Q10606855 har ni koordinater

    https://www.wikidata.org/wiki/Q38772992 har ni SBL artikel och artikel Svenska kyrkan om hans grav

Leave a comment or send an inquiry

Share to