Nordiska industri- och slöjdutställningen (1896)

Utställning om vad industrialiseringen av Sverige (och norge) kunde åstadkomma.

Share to