Photo: Ärnström, Josef / Upplandsmuseet

Samiska spår i samlingarna

36 objects

När vi söker i museets samlingar efter bilder och föremål som kan kopplas till samiska berättelser är det inte samernas egna historier vi hittar. De filtreras genom betraktarens ögon. Under 1600- och 1700-talen bodde många skogssamer i norra Uppland. De var inte nomader som fjällsamerna utan kunde låta sina renar beta på skogsmyrarna intill. Men rennäring var bara en bisyssla. Hantverk, handel, jakt och fiske var viktiga inkomstkällor och längre tillbaka även järnframställning och tjärbränning. Samernas bundna rotkorgar var mycket eftertraktade. De sålde dem både till lokala bönder och under långa handelsresor.

”Att behandla ett förstklassigt material, att själv dra upp det ur den svarta jorden och bearbeta det”. Orden är GERTRUD NILSSONs, vars rotslöjd ingår i museets samlingar. Hon var född i Uppsala 1878 och tjänstgjorde som lärare i Stockholm. Hon tillbringade somrarna i gränsfjällen mellan Jämtland och Härjedalen där hon lärde sig konsten att binda rotkorgar av Stor-Stina i Bartjan, Jens Pålsson och andra samer och fjällbönder. I boken ”Min sjuhundrade korg” berättar hon om hur hon fångades av känslan för ”konsthantverkets rottrådar”. Gertrud förde i sin tur traditionen vidare och har blivit ett känt namn inom slöjdvärlden. Här visar vi ett urval av Gertrud Nilssons rotslöjdsarbeten och verktyg.

År 2005 invigde etnologen Phebe Fjellström (1924–2007) utställningen DUODJI, om samiskt hantverk, på Upplandsmuseet. Hon skänkte då en SAMISK KOLT till samlingarna. Den hade Phebe fått i 75-årspresent via Norrbottensakademiens sekreterare Lisa Keisu Lundström. I början av 1900-talet hade Lisas mormor fått kolten som gåva eller ersättning för inkvartering på gästgiveriet hon drev i Vittangi. Givaren var en okänd samekvinna, möjligen från Karesuando, Soppero eller Vittangi. Då vi saknade närmare information om den dräktens ursprung vände vi oss till Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum för hjälp. Om dessa kompletteringar finns att läsa på respektive föremålspost.

JOSEF ÄRNSTRÖMs bildsamling förvärvades av Upplandsmuseet 2011. Några bilder skildrar mötet med samer i Jukkasjärvi och Tuolluvaara. Josef Ärnström var född 1887 i Hållnäs socken i Uppland. Han var gift med Nora Selldin från Timrå, som liksom Josef var lärare. Åren 1913–18 tjänstgjorde de i Tuolluvaara nära Kiruna. Parets son Rolf Ärnströms foton syns i utställningen "I fotografins tid – resor i Sápmi".

Museets ambition är att berätta hela historien om människorna i Uppland men vissa berättelser är svåra att hitta i våra samlingar. Genom åren har insamlandet sett olika ut. Hittills outforskade områden behöver lyftas i forskning. De gåvor som erbjuds oss kopplar ofta till det som redan exponeras i utställningar. Kanske kan en mer riktad och aktiv insamling vara ett sätt att komma till rätta med detta? Under året kommer vi att fokusera mer på det arbetet och öka vår medvetenhet när det gäller våra insamlingsstrategier.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to