Photo: Bohusläns museum

Samlare och samlingar

138 objects

Flera av konstnärerna har gjort ett urval ur museets samlingar som har relevans till det egna konstnärliga skapandet. Det kan röra sig om olika typer av objekt, alltifrån foto, textil eller andra föremål. Konsthallen/museet har vid ett flertal tidigare utställningstillfällen bjudit in konstnärer att förhålla sig till samlingarna, för att på så sätt skapa nya synsätt och gestaltningar kring dem. Samlingar innefattar vitt skilda områden – där konst, naturalier, textil, foto och föremål ingår, som givetvis präglats och påverkats av landskapet och dess näringar.

Utställningen är tänkt att belysa det materiella och hur de påverkar oss och kan omskapas kreativt. Minnen och känslor kommer ofta tillbaka när vi får hålla i ett bekant föremål eller se ett familjefotografi. Ett förflutet väcks till liv, kanske minns vi ett samtal, en stämning eller bilder träder fram från barndomen – ibland ljusa, ibland mörka.

Inom konsten finns det en över hundra år lång tradition av readymade, där konstnärer började använda sig av befintliga vardagsföremål i sin konst. Vardagliga ting har sedan kommit att användas av efterföljande konstnärsgenerationer. Dagens samtida konstnärer använder gärna sig av befintliga föremål i sina verk och inspireras och återanvänder också idéer i sitt kreativa skapande i förhållande till samlingar för att på så vis aktualisera dem. Utställningen kommer att visa en bredd av konstnärliga material och tekniker, såsom måleri, foto, collage och skulpturala installationer.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to