• 1)	Film om Uddevalla brandkår.
0012 Utryckning ur Uddevalla gamla brandstation.
0025 Gamla brandbilarna från 1920-talet nr. 2 och 3 rycker ut; bilarna försedda med massiva däck.
0028 Ambulansbilen, Volvo från 1930-talet, rycker ut.
0029 Bilarna kör norrut över Torggatan; i bakgrunden huset med tidn. "Bohus-Postens" lokaler i korsningen Torggatan-Lagerbergsgatan.
0034 Kilbäcksgatan österut. Bilarna kör runt Margretegärc parken som ligger t.v. I bakgrunden ligger kv. Hernhut med gamla tändsticksfabrikens lokaler.

2)	Eldsvådan på Södra Drottninggatan-Sörkällan.
0043 Branden vid Södra Drottninggatan 36.
0047 Södra Drottninggatan norrut.
0053 T.h. Brandchefen Eric Ström och t.v. polismannen Mikael Svanberg.
0059 Eldhärjade fastighetens fasad mot gårdssidan. Vindsbrand med vattenskador i våningarna under.
0104 Kiosken i Sörkälleparkens östra del samt järnvägsporten mot Kapellevägen (kallades för "Kör Sakta"  efter en varningsskylt på andra sidan).
0105 Vice brandchefen Martin Kjellén.
0115 Förre vice brandchefen P.A. Pettersson, tillika ingeniör vid Uddevalla Tändsticksfabrik, samt brandman Holger Dahlström t.v.

3)    0126 Invigning av polis- och brandtelegrafen.
Fr.v. i dörren Gustav Lindblom, stadsfiskal Emil Håkansson och nr. två från höger borgmästare Hugo Westin.
0130 I mitten med ulster, drätseldirektör Nils Elmer.
0133 I dörren stadsingeniör Oskar Kornell (med käpp) Längst t.h. (med kubb) bankdir. Georg Karlsson.

4)    Uppvisning vid Walkesborg.
På fasaden vid huset Walkesborg (Södra Hamngatan 3) finns en av de nya brandtelegraferna uppmonterad.
0134 Inför invigningen av telegrafen och brandkårens kommande uppvisning "slås larm" av vice konsuln och direktören Herman Sanne.
0142 Larmcentralen på brandstationen tager emot larmet.
0223 Brandkårens uppvisning vid Walkesborg pågår med evakuerings trummor, brandsegel och motorsprutor.
0312 Även den gamla ångdrivna sprutan visades, trots att den ersatts med motordrivna sprutor.
317 Brandbil nr. 1, som var första utryckningsbil. I bakgrunden villa Windingsborg.
318 Brandchefen Eric Ström informerar från balkongen på Walkesborgshuset.

5)    Begravning av de tre förolyckade brandmännen.
En stor tragedi drabbade Uddevalla stad och brandkåren när tre brandmän förolyckades vid en brand i kv. Banken vid Kilbäcksgatan 28 den 17 febr. 1941. Orsaken var kolosförgiftning under släckningsarbete.
0328 Flaggan på brandstationen är hissad på halv stång.
0337 Uddevalla Kyrka på begravningsdagen. Borgarbrand-männen i vita rockar.
0356 De avlidna brandmännen bäres ut ur kyrkan.
0411 Brandmän och kamrater till de förolyckade parade¬rar framför brandstationen. Torggatan söderut med rådhuskvarteret till höger
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1940-talet

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to