• 1) Gammal bebyggelse vid Västgötavägen, rivning av fastigheter för byggandet av Ollonborren.
0000 Den gamla bebyggelsen utmed norra sidan av Väst¬götavägen som kallades för "Diket" eller "Diget'. Gatukorsningen i förgrunden är mot Helgonabacken.
0001 Västgötavägen västerut mot Lilla Torget.
0007 Västgötavägen österut mot Regementet.

2) Gamla hus vid Kungstorget. 
0008 Åbergska eller Bildtska huset i kv. Åberg väster om Kungstorget med
Swanbergs speceriaffär i botten¬våningen och tillhörande gård med uppehållsplats för hästfordon.  På gården fanns också en gammal stenskivemangel för mangling av tvättkläder.
0013 t.h. Lundqvistska huset med Anna Nicklassonska manufakturaffären i hörnet mot Kungsgatan.
0017 P.G. Swanbergs gårdsport med stenstolpar som påkörningsskydd på sidorna samt t.h. Mohlins modeaffär.  I källaren Nordqvists slöjdaffär.
0026 Nordqvists slöjdaffär, numera övertagen av Olle Olsson ("Olles Slöjdaffär").
0033 "Swanbergska Husets" entré till bostadsvåningarna mot Norra Hamngatan.
0042 Langborgs Cigarraffär i källarplanet mot Norra Hamngatan.
0043 Gamla (numera elektrifierade) gaslyktan på fastighetens hörn mot Kungstorget.  I bakgrunden statyn på Kungstorget samt det Nomellska huset öster om torget.
0049 Kv. Åberg mot Norra Hamngatan med en envånings¬byggnad väster om Swanbergska Huset.  Här inrymdes arbetsförmedlingen med Dir Adolf Alderborn som chef. Tidigare låg Edströms Begravningsbyrå samt glasmästeri i huset.

3) Rivning av kv. Bilde å Lagerbergsgatan.
0100 I kv. Bilde synes på bilden hörnan Norra Drottning¬gatan – Lagerbergsgatan där rivningen påbörjats av det s.k. Sahlbergska huset; bostadshus men tidigt på 1800-talet Uddevallas första flickskola.
0103 I bakgrunden ligger tvåvåningshuset med Malmbergs Möbelaffär, där flickskola inrymdes åren 1876-1896, då gatan hette Stora Norrgatan
0106 I bakgrunden synes Grand Hotells entré i kv. Gyldenlöwe.

4) Rivning av fastigheten i kv. Korpen vid Västerlånggatan.
Rivning av hus i gatukorsningen Västerlånggatan-Norrtullsgatan
0107 där tidigare "Buffékonditoriet", Väster¬långgatan 26 låg.  Innehavare enl. 1932 års telefon¬katalog var O och E Jeppsson.
T.h. ligger handarbetsaffaren "Bikupan"; tidigare damkonfektion med H. Andersson som innehavare. Sedermera har affären ägts av Margareta Jungner och strax före rivningen av Klara Bodin.
0115 I bakgrunden synes det Lysellska huset i kv, Korpen i korsningen Västerlånggatan-Bartilsgatan. I fasadens mitt utmed Västerlånggatan låg Hulda Dahls matservering.
0119 På bilden husen i kv. Korpen och fasaderna mot Norrtullsgatan. Vid nr. 1 t.v. gårdsporten och t.h. om porten en liten butikslokal med manufaktur¬varor som innehades av en fr. Boström.

5) Nybebyggelse å Håljutegatan.  Kv. Fyren samt taklagsfest.
0132 Bostadshusen vid Håljutegatan 4, 6 och 8 inom kvarteren Fyren 1 och Glasberget 5 är de första bostadshus, som byggdes i Bostadsstiftelsen Uddevallahems egen regi på ett område, som tidigare kallades för ”Skolans äng". Husen inrymda 48 bostadslägenheter och i källar¬planet i huset längst mot söder inreddes en liten mjölkaffär för Konsum.
0135 Byggnadsentreprenör för bebyggelsen var Byggnads firman Bröderna Karlsson i Uddevalla och på filmbilden synes chefen Byggmästare Emil Karlsson.
0136 t.v. på filmbilden synes Uddevallahems byggnadskon¬trollant, Byggmästare Oskar Ferm, Göteborg.
0145 Bostadshuset Håljutegatan 4 med åkaren Rickard Svenssons bostadshus och stall i bakgrunden. Längre söderut i bakgrunden synes "Prosteberget".

6) Byggande av hamnmagasin.
0200 Nybyggnad av hamnmagasin på Skansgrund nordost om Badö. I bakgrunden t.v. nya andelsslakteriet och norra delen av Skansberget med Skansenstugan på bergskrönet.
0259 Takläggning på hamnmagasinet med lättbetongplattor, som täckes med papp.

7) Stadsfullmäktige på studieresa i Jönköping och Norrkköping.
0326 På bilden stadsfullmäktigeledamoten Ivan Larsson, ek.-chef på tidningen Kuriren.

8) Drätselkammaren på inspektion vid Sörviks gård.
0701 I mitten drätseldirektör Emil Sahlgren.
0707 Sörviks Herrgård, sedermera plats för superfosfatfabrik och därefter Uddevallavarvets anläggningar.

9) Byggandet av skorstenen vid Superfosfatfabriken vid Sörvik.
(inga bildkommentarer)

10) Vyer över Uddevalla hamnområde.0740 T.v. lastbåtar vid Juno-kajen söder om ån; t.h. stadens äldsta hamnkran, den handdrivna "Krokiga kran" vid norra hamnkajen.
0744 "Kullgrens Stenbrygga" med kran utanför södra hamnkajen.
0749 Hamnmagasinen för Bjurströms Trävaruaffär på norra hamnområdet (tidigare Lange Trävaror).
0753 I bakgrunden Skansberget med nybyggda reningsverket anläggning vid bergfoten mot sydost; f.d. tunn¬fabrikens disponentbostad med sedermera sjömans¬kyrkan.
0902 Roddklubbens båthus vid Lövåsbergets norra sida.
0924 T.v. Uddevalla stads bogserbåt "META" och t.h. bogserbåten "HAKE"; i bakgrunden Skansberget och därframför ligger "Värmestugan" som var hamnarbetarnas kaffestuga och rastlokal inom bangårdsområdet på norra hamnen.
0926 Bogserbåten "HAKE", tidigare timmerbogserare från Norrland med den lilla motordrivna bogserbåten "DRAG" vid sidan.  T.h. det stora magasin utmed Bävebäcksgatan, som tidigare tillhört Cösterska snickerifabriken men som senare tillhörde Telever¬ket som förrådslokal.
0936 Spånsilon vid pannrummet hos AB Juno-Hus trähus¬fabrik.  T.h. Lövåsvarvet, tidigare Sannes båtvarv och slutligen svetsskola för Uddevallavarvet.

11) Sjösättning vid Uddevallavarvet.
0937 Gamla Strömstadsvägen vid Solhagen t.h. samt Bohusbanan mot Strömstad t.v.
0951 Gustav Thordéns villa på Kasen under byggnad.0955 Brasiliens nationsflagga på varvets kranar inför sjösättning av en tankbåt (ev. båten "Bittencourt Sampaio" år 1951).
1010 Bogserbåten "META" med Sörviks udde i bakgrunden. 

12) Civilförsvarsövning på Samnerödsfältet. (Inga bildkommentarer)
    Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1953

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to