• 1) Sjösättning på Uddevallavarvet 1951.
0023 Sjösättning vid varvet. T.h. Uddevalla stads gamla bogserbåt "Meta", som är ångdriven samt t.v. motordrivna bogserbåten "Drag".
0047 Dir. Robert Schwartzman och dir.  (tekn.) vid Uddevallavarvet Helge Hagelin.
0048 T.h. hamnkapten Tor Carlsson.
0049 Stadsfullmäktiges ordf. Axel V. Johansson ("Småland") och dir. Helge Hagelin.

2) Anläggande av pontonbryggor för småbåtshamnen vid oljehamnsvägen.
0121 Småbåtshamnen vid Oljehamnsvägen i Skeppsviken. 
0124 I bakgrunden synes ön Råskarven.
0131 Här spikas trädäcken mellan betongpontonerna, som ersätter den gamla bryggan från den tid då båthamnen byggdes 1935.

3) Ombyggnad av Hedegärdebron.
0136 Hedegärdebron över Herrljungabanan byggs om och höjes vid järnvägens elektrifiering.

4) Utflykt med bogserbåten "Meta" i hamnområdet och besök vid Thordén Lines kontor.
0137 Hamnstyrelsen inbjöd ofta beslutsfattarna i Uddevalla till syn i hamnområdet, denna gång genom en båttur med stadens bogserbåt, "Meta", som syns här med stäven prydd av stadens nya "Gös".
0212 Hamnstyrelsen ordf. Axel Ivan Andersson och skeppsredaren Gustav B. Thordén i skeppsredarens tjänsterum på Thordén Lines kontor vid Skanskullen.

5) Översyn av bryggor för fjordtrafiken.
0234 Här pågår reparation av ångbåtsbryggan vid Havsten.

6) Stensättnings- och omläggningsarbete vid Strömstadsvägen,
0313 Strömstadsvägen lades delvis om efter Uddevallavarvets tillkomst; t.v. synes den gamla Brattås-byggnaden.

7) Bilder från hamnens livliga vintertrafik.
0335 Lelångenbron över Strömstadsvägen vid Kopparsberg.
0350 Entrén till tullhuset vid inre hamnen (Norra Hamng.) I övervåningen fanns hamnens kontor.
0427 Trafiken i hamnen var särskilt livlig vintertid, då vänerhamnarna var stängda på grund av ishinder. Då nyttjades allt hamnutrymme i Uddevalla bl.a. såsom här vid Junokajen till vänster. I bakgrunden synes Sannes och Smiths kolkranar och t.v. stenkranen på Kullgrens brygga utanför det gamla stenhuggeriet på södra hamnen.
0504 Byggnaderna i bakgrunden tillhör gamla Uddevalla Gjuteri och Mekaniska Verkstad vid norra inre hamnen.

8) Framdragande av stickspår till nya hamnområdet.
0525 Sedan Badökajen förlängts norrut och utfyllnaden innanför Brattåsholmen slutförts, anlades en rangerbangård för hamnens behov på området söder och sydväst om Kopparsberg. För anslutning till bangårdsområdet vid Centralstationen byggdes ett stickspår ut över Strömstadsvägen och väster om Kopparsberg, som synes till höger i bild.
0531 Utfyllnaden i Kasebukten pågår med Uddevallavarvet synligt i bakgrunden. 

9) Byggandet av hamnmagasin.
0600 För hamnens omfattande utbyggnad norr om Badö erfordrades stora hamnmagasin för uppläggning av gods för lastning på fartyg. Här bygges ett av de stora magasinen innanför Badökajen med Skansberget synligt till höger.
0602 Bävebäcksgatans västligaste del med Skansberget i bakgrunden.

10) Rivning av den gamla bebyggelsen invid Teaterplantaget.
0650 Södergatan sträckte sig tidigare västerut från Göteborgsvägen ned förbi gamla varmbadhuset. Vid Södergatans södra sida låg två bostadshus mellan gamla teaterbyggnaden och Göteborgsvägen. Rivningen har påbörjats på den västligaste lilla byggnaden.
658 Här synes husen med gamla teatern i bakgrunden.
659 I förgrunden synes järnvägsspåren, som gick från hamnstationen över Västerbron till Juno-Hus fabriksområde. Varmbadhuset synes i bakgrunden.
0707 Södergatan mot öster med de gamla byggnaderna i kv. Ängön m.fl.

11) Sjösättning på Uddevallavarvet.

12) Översvämning 1949.
0825 Teaterplantaget är översvämmat; i förgrunden ligger järnvägsspåren till Juno-Hus.

13) Vårutrustning av bryggor och trampoliner samt byggandet av rutschbana i Skeppsviken. Provåkning.
0839 Bryggor och trampoliner vid herrarnas och damernas gamla badplatser i Skeppsviken fick i regel en upprustning av kommunal personal varje vår. Nyanläggningar förekom emellanåt. Bland annat byggdes en rutschbana på bergryggen mellan de ovan nämnda badplatserna i Skeppsviken. Arbetarna på anläggningen provåkte själva när jobbet avslutats.
0917 På herrarnas badplats bygges en badbrygga för simundervisning. I skärmmössa synes kommunal-arbetaren Sigurd Jakobsson. I bakgrunden ligger nyanlagda simstadion vid Svenskholmarna.
0932 Snickaren William Larsson hos Uddevalla Stad.

14) Översvämning.
1002 Gata och bangårdsområde vid Uddevalla Hamnstation och närliggande Bohuslänska Kustens kontorshus är översvämmade vid högvatten i Bäveån. På platsen byggdes Bohusläns museum, invigt 1984.
1011 Rybergska Huset med dåvarande adress Södra Hamngatan 3 (Walkesborgshuset).
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1949-1951

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to