• 1) Översvämning i södra delarna av staden.
0000 Idrottshallen och t.h. Gulfs bensinstation.
0009 Folkets Hus och Packhusgatan.
0018 Renhållningsverkets sopbil för tömning av plåttunnor. Uddevalla Teaters södra fasad (trol. 1957). Teatern bra ned 1958 på sommaren.
0026 Järnvägsspåret till Junohus.
0034 Kv. Lancaster vid Södertullsgatan; t.v. ”Filadelfiakyrkan i korsningen med Packhusgatan.
0041 Södertullsgatan och t.h. kv. Ridhuset. I bakgrunden Nihléns hörna i kv. Kagg.
0049 I bakgrunden kv. Ängön (Asplundsgatan 1).
0052 T.v. gamla Lancasterskolan vid Södra Drottninggatan mot norr.
0104 Södertullsgatan mot väster och t.h. ”Nihléns hörna".

2) Rivning av gamla Folkets Hus, Drottninggatan-Södergatan i kv. Knape; kv. Sjöbommen; Esso bensinstation vid Västerbron samt det gamla huset vid Fjällvägen.
0118 Gamla Folkets Hus vid Södra Drottninggatan i kv. Knape.  
0124 Utedass vid Folkets Hus trädgård; Rivning utmed Södergatan.
0126 Teaterplantaget och kv. Sjöbommen vid Bomgatan.
0133 kv. Sjöbommen mot norr.
0139 kv. Sjöbommen; östra fasaden efter rivning av fiskhandlare Johanssons stora hyreshus mot Packhusgatan--Södra Hamngatan.
0151 ESS0:s bensin- och servicestation i kv. Koch i hörnet Norra Hamngatan - Västerlånggatan; i förgrunden ligger Västerbron före senaste ombyggnaden.
0200 Järnvägsbron över Bäveån med 3-rälspår till Junohus fabriksanläggning.
0202 Det gamla kända och sneda bostadshuset med adress Fjällvägen 14. (Mitt över gatan låg gamla lasarettsporten). Bilen på bilden är parkerad på Bostongatan.

3-4) Anläggandet av Nordanvindsvägen till Skogslyckan. Nedläggande av vatten- och avloppsledningar och sprängning för Nordanvindsvägens sträckning.
Förstärkning av bergvägg i Brattåsberget.
0107 Brattåsbergets sida vid Nordanvindsvägen.

5) Gatu- och ledningsarbete inom Skogslyckeområdet samt montering av de första egnahemmen.
0000 Blivande tillfartsvägen till Skogslyckeområdet, som var en del av Kasens Herrgårds jordbruksmark, tillhörigt familjen Thorburn-Macfie, senare familjen Lewenhaupt, senare familjen Thordén.
0007 Kasen-Brattås gamla mangårdsbyggnad, kring sekelskiftet
0007 Skolan var vid filmningen ett bostadshus med hyreslägenheter. Gatubyggnad påbörjad vid blivande Nordanvindsvägen (bild mot söder), t.h. bostadshuset vid SJ transformatorstation.
0112 F.d. skyttepaviljong vid en skjutbana på Skogslyckan inom blivande kv. Fisketången vid Nordanvindsvägen.
0137 Grundplattor för småhusen på nordvästra delen av blivande bostadsområdet Skogslyckan. Husen påbörjades på entreprenad av firma GENÄS från Lund och byggandet fortsattes efter firmans konkurs av AB Göteborgs Industribyggnader från Göteborg. Husen försåldes efter hand företrädesvis till anställda vid Uddevallavarvet.

6) Anläggande av huvudledning för Skogslyckan genom Brattåstunneln till reservoar.
0222 Tunnelbyggnad till Skogslyckan.
0250 I förgrunden Holger "Hola" Gustavsson (rörläggare) och längst bort Osvald Andersson (anläggningsarbetare), båda anställda hos Uddevalla stad, Gatukontoret.
0306 Fr.v. Sigvard Simonsson (projekteringsingenjör) och längst t.h. Karl-Erik Johansson (driftsingenjör) båda hos Gatukontoret.
0307 Karl-Axel Fehrlund (tidsstudieingenjör) vid Gatukontoret.

7) Uppföljning av olika byggnadsetapper av Tureborgsbron.
0317 Bron över Bäveån med tillfart till Tureborgsområdet bygges 1957.
0329 T.h. Östberget och t.v. ”Fribergska Villan". I bakgrunden (mot norr) Östra Kyrkogården.
0345 I bakgrunden I 17:s kaserner och t.h. Österängens Sjukhem (före detta gamla ålderdomshemmet vid Sigelhultsväge (gamla Isebergsvägen).
0348 Villor utmed Sigelhultsvägen och Stockvägen, i förgrunden ligger Bäveån.
0351 "Villa Älvkullen", t.h. utbyggnad av Tureborgsvägen. I förgrunden kv. Forellen.
0357 Tureborgsbrobygget (södra brofästet) från väster.
0412 Husen söder om Ådalsgatan utmed östra Kyrkogården. T.v. Sten Kristianssons hus, i mitten Kyrkovaktmästare Frans Karlssons hus och t.h. försäljningschef Algot Petterssons hus (Pettersson hos Jacobowsky).
0416 I bildens mitt Agnebergsskolan och tändsticksfabrikens skorsten i kv. Hernhut. I bakgrunden höghuset i kv. Syskrinet vid Skolgatan 5 öster om Kålgårdsberget.
0428 I bakgrunden HS3:s huslängor på Håljutebergets krön. 

8) Första byggnadsetappen vid Tureborgsområdet.
0434 I förgrunden villa Älvkullen från sydost.
0439 Första höghuset i kv. Laxen nr. 2 (Tureborgsvägen 12).
0443 Andra höghuset i kv. Laxen nr. 1 (Tureborgsvägen 16). Färdigställdes 1960.

9) Anläggandet av Fritjof Nansens väg och byggandet av bron över Bohusbanan vid Sommarhemmet.
0718 Uddevallahems bostadshus i kv. Finland, Nordens väg 1. Färdigställdes 1956.
0721 Bostadshusen vid Anders Knapes väg 5 och 3 i kv. Finland.
0727 Gamla villorna på Sommarhemmet (Rosenskölds hus).
0736 Brobygget över Bohusbanan vid Sommarhemmet,
(tillfartsväg till nya bostadsområdet= "Fritiof Nansens väg”.

10) Armering och gjutning av högreservoar på Skogstorpet.
0807 Högreservoaren för vatten på bergshöjden Skogstorpet på Kapelleområdet, som skall möjliggöra tillfredställande vattenförsörjning för höghusen på Sommarhemmet; utsikt
0822 mot Byfjorden.

11) Gamla ledningar i Fyrmästaregatan.
0833 Fyrmästaregatan, uppfarten till Håljuteberget och HSB-husen.
0834 "Pensionärshusen" vid Lästmakaregatan; Hålgjutebergets östra sluttning.

12) Nordiskt Mästerskap på cykel.
0838 Nordiska Mästerskapen på cykel år 1951 ägde rum i Uddevalla med bansträckningen Folkets Park-Anders Knapes väg - gamla Göteborgsvägen - Emaus - Kapellebackarna--- åter Folkets Park (i flera varv).
0845 Gammaldansbanan (polketten) i Folkets Park.
0849 "Kongresshallen" i Folkets Park.
0912 T.v. Arnt Winberg, ordf. i Uddevalla Cykelamatörer (arrangörsklubb för NM på cykel).
0922 Bilder vid målgång i NM på cykel 1951 (augusti månad); åskådarantalet uppskattades till c:a 12 000 pers.; segrare blev John Wikström, Sverige och andre man dansken Hans Andrésen samt tredje man Yngve Lind, Sverige.
0924 Kranskulla vid NM 1951 var Gun Söderqvist (dotter till polisman Sanfrid Söderqvist, brottarmästaren). I bakgrunden bebyggelsen i kv. Haren vid Sörkälleparken och Packhusgatan med Plåtslagaremästare Artur Sahlins hus närmast i bild.

13) Ombyggnadsarbete av gamla träbron.
0940 Arbetet omfattar rivning av den gamla träbron mellan St. Mikaelsgatan och N. Hamngatan (Kungstorget) över Bäveån samt nybyggnad av betongbro utan mittfundament och med ny "vinkel över ån. I bakgrunden ses Rådhuset norr om Kungstorget och t.v. i bild Kvarteret "Åberg" med det relativt nybyggda "Nicklassonska Huset", som ersatt det gamla Swanbergska huset (tidigare Åbergska resp Bildtska huset).
1020 t.v. de gamla mittenfundamenten till "Träbron"

14) Stadsfullmäktiges ledamöter på besök vid Badökajen.
1037 Stadsfullmäktiges ledamöter på väg till Badö. I bakgrunden ligger gamla badhuset till höger.
1105 I bilden ligger i bakgrunden Mobil Oil:s smörjoljefabrik intill och delvis inuti Lövåsberget; t.h. syns höghus-bebyggelsen på Bohusgårdsområdet.
1115 Badökajen mot nordost med nya kranar, bl.a. inköpta från KONE 0Y i Finland; t.v. "Brattåsberget".
1125 I mitten t.v. Stadsfullmäktigeledamöterna, (för fp.) Grosshandlare Edvin Andréasson (f. 1890) och Förvaltare Einar Gustafsson (f. 1897).

15) Dansk båt kantrad vid kajen vid hamnområdet.
Den vid "Thulebryggan" vid norra innerhamnskajen kantrade danska båten hette "Ketty Danielsen" av København.
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1951-1960

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to