• 1.	Många båtar i hamnen vintertid 1955-1956. 
0002  Vintertid med mycket is och fartyg i hamnen. 
0009  "Krokiga kranen".
0015  Lastning av massa.
0018  Fartyg på "lätten" vid Junokajen.
0019-0099
Lossning och lastning vintertid. 
0100  Fosfatfabriken och till höger RÅSKARVEN. 
0135  Hamnkapten Tor Karlsson. 
0145  Lastning av tunnor innehållande smör från Skåne.

2.	Lossning av vattenledningsrör till byggnadskontoret direkt från utländskt bruk 
0152  Lossning av de gjutna rören.

3. och 4. Vattenledning från ny reservoar på Skogstorpet.
0227	Ledning från Skogstorpet. Fogas med Un och bly som drivas in i fogarna.
0255	Reservoaren och i bakgrunden Bohusgården och Kärra holmar.
0258	I bakgrunden Fröland och Rörvik.
0305	I bakgrunden Fosfatfabriken.
331	Ledning över berget från Färövägen.
332	Vy över Skepparevägen, gamla oljeförrådet med nyare cisterner och Trähusfabriken.
0346	Ledningar upp mot reservoaren.

5.	Tryckning av vatten- och avloppsledning under Bohusbanan.
0351  Provtryckning, Fredrik Bengtsson, okänd, Osvald Andersson och Henning "TT" Johansson.

6.	Kulvertering av bäcken i Hunnebodalen (Bävebäcken). 
0406  Hunnebodalen med Bävedalsvägen 3 i bakgrunden. 
0420  Kulvertering av bäcken.

7.	Skumbildning i luftningsbassängen vid Reningsverket. [Dåliga filmbilder.]

8.	Rivning av gamla hus vid kv. Ruthenbäck Södra vägen. 
0447  Kapellevägen 30 vid korsningen Kristinebergsvägen. 
0457  Kapelle Skola = Kapellevägen 26.
0507  I bakgrunden Kapellehemmet.
0509-0523 Kvarteret Ruthenbäck med äldre bebyggelse vid Södra vägen.
0524  Husen ser vi från Södra vägen I det hitre huset bodde en gång Tor Andrén ägare till
Väskan Strumpan. I huset till höger bodde bland andra sotarmästare Lundgren och
droskägare Gustav Karlsson

9.	Exploatering inom Tureborgsområdet. 
0532  Villa Älvkullen i bakgrunden. 
0541  Nedläggning av avlopp och annat.
0554-0606. Färdigställande av Tureborgsvägen och tomtmarker. 
0607  Borrning i berget för sprängning.
0619  I bakgrunden Sigelhultsvägen - Såggatan - Huggaregatan.

10.	Nybyggnader i kvarteret Ängön, Rimnersvallen (läktare).
0630  Kvarteret Ängön med Arvid Högströms hus, delar av Asplundsgatan och i förgrunden Skomakaregränd.
0637  Kvarteret Lancaster. I bakgrunden Idrottshallen och Rybergska huset, Södra Hamnen. 
0641   Jacobovskys fabrik och baksidan av Södra Hamngatan 14. 
0647  Rimnersvallen med nybyggd sittplatsläktare återinvigd 1957. 
0653  Formar till ståplatsläktarna.
0700  Västra ståplatsläktaren mot "barnrikehusen" Valhallavägen 59-61.

11.	Bleketområdet småstugor och radhus.
0702  Järvstigen kvarteren Järven och Grävlingen. I bakgrunden Sockertoppsområdet. 
0705  Kvarteren Illern och Mården med övrig bebyggelse runt Vesslevägen. 
0709  I bakgrunden nedre delen av Ulvstigen och till vänster Blekets skola.
0710-0719 Området kring övre delen av Ulvstigen med Hermelinstigen, Igelkottsvägen och Ödlestigen.
0724	Baksidan av Helenedalsvägen 16.
0725	Blekevägen 49.
0733  Vesslevägen färdigställs, till höger Vesslevägen 6.

12.	Lera sprids av byggmästare på stadens gator.

13.	Bohusgårdsområdet.
0742-0751 Anders Knapes väg 1-5 i bakgrunden Valdemarsberg med "Långa Ladan" (båtvarv), Nordens väg, Bohusgårdsområdet, Kärra holme, Sörviks udde och RÅSKARVEN.

14.	Varvets dockor.
0811   Varvets två dockor. 
0830  Kärra holme.

15.	Varvets bostäder vid Sörvik och Syrgasfabriken.
0837  Uppbyggnad av bostäder på Sörvik i huvudsak tillverkade för finska arbetare och deras
familjer. 
0848 Syrgasfabriken.

16.	Budgetberedning på Stenebynäs.
0853  Martin Karlsson, Folke Hurtig, Otto Hermansson och Axel I. Andersson. Sittande Elof Norden och Elle Linderoth. 
0920  Bland andra P.O. Jorstedt. 
0923   Studie av Axel I. Andersson. 
0929  Martin Karlsson, Folke Hurtig och Elle Linderoth.

17.	Stadens utflykt till Gåsö och Lysekil. Utsikt från Gåsö och blomsterfloran där.
1009-	Marstrand av Uddevalla och Havstensfjord på väg ut ur hamnen. I bakgrunden Gamla
1022	Badhuset.
1028	Albert Svensson i hatt, till höger Harry Ström och med dragspel en av "Sågebackepojkarna".
1037	Einar Sandberg och Arne "Knaster" Johansson.
1041	Margot Sköldborg.
1043	Fredrik Bengtsson.
1048	J.W Mårtensson och Karl Blomkvist.
1049	Jessie Mårtensson och Signe Blomkvist.
1057	Britta Silfverhjelm och Asta Jörnvik.
1108	Otto Hermansson och Einar Gustavsson.
1111	Folke Hurtig.
1121	Måltid på Hotel Lysekil.
1132	Herman Andersson och Elna Höglund.
1205	Bilder över blomster och annat på Gåsö.
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1955-1956

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to