• Det finns en ny lag som säger att riktigt gamla dammar kan hävda urminnes rätt och behöver inte söka tillstånd och staten har också förbundit sig att ta hänsyn till kulturella och sociala värden vid vattenmiljöerna. Men dilemmat kvarstår: hur ska vi göra för att både människor och musslor ska trivas i och vid vattnet. Foto: Carlos Alberto Lopes, Erik Pauser
Klippning: Erik Pauser
Manus och intervjuer: Birgitta Elfström
Idé och finansiering: Örebro läns museum

Medverkande:
Birgitta Elfström, antikvarie
Peter Carlson, PhD, forskare SLU
Charlott Torgén, antikvarie Örebro läns museum
Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg, Sveriges Hembygdsförbund
Karmansbo bruksmiljö: 
Kent Abrahamsson, Karl Erik Asplund, Tommy Berglund
Johan Lind, miljöingenjör Mälarenergi
Moa Rudebert, Svalbo keramik & café, Järle
Johan Törnblom, forskare och lärare vid skogsmästarskolan, SLU
Jonas Jansson, länsantikvarie Örebro län
    Photo: Örebro läns museum
    (AC InC)

Musslor och Människor

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to