• Ytterby gruva på Resarö, Vaxholm är fyndplats för nio grundämnen. Kvarts hämtades tidigt från platsen till järnbruken i Uppland. Senare bröts även fältspat för porslinstillverkning. Trolig start är omkring 1756. Nedläggning 1933.
    (Public Domain-märke (PDM))

Ytterby gruva (Gruva)

Ytterby gruva på Resarö, Vaxholm är fyndplats för nio grundämnen. Kvarts hämtades tidigt från platsen till järnbruken i Uppland. Senare bröts även fältspat för porslinstillverkning. Trolig start är omkring 1756. Nedläggning 1933.

Share to