• Fartygsvarv i Stockholm anlagt 1874.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Finnboda varv (Varv)

Fartygsvarv i Stockholm anlagt 1874.

45 objects

Utställningen Finnboda varv i kris. Två herrar besöker utställningen.

Utställningen Finnboda varv i kris. Utställningsarbete. Flytt av en större fartygsmodell.

Utställningen Finnboda varv i kris. Utställningsinteriör illusterar ämnet varvets alternativa produktion.

Utställningen Finnboda varv i kris. Utställningsinteriör illusterar ämnet blästringen- och svetsningens hälsoproblem.

Utställningen Finnboda varv i kris. Utställningsinteriör med fotografier m.m.

Utställningen Finnboda varv i kris. Utställningsinteriör med fotografier, stämpelur, arbetskläder m.m.

Utställningen Finnboda varv. Två konstverk föreställande arbetare vid Finnboda varv.

Utställningen Finnboda varv. Konstverk föreställande arbetare och deras arbetssituation vid Finnboda varv uppställda i Troféhallen.

Utställningen Finnboda varv. Konstverk föreställande arbetare och deras arbetssituation vid Finnboda varv uppställda i Troféhallen.

Foton från Finnboda varv. Interiör och exteriör bilder från varvsområdet. Fartygsbilder från sjösättningar m.m.

Finnboda varv

Lastmotorfartyget FIDRA av Stockholm, b. 1939. Lastrummet. Kylmaskineriet.

Granö

Lastfartyget ms Granö ägdes av Firma Gustaf Erikson 1963-1970

Hamnö (1968 OGUB)

Lastfartyget ms Hamnö ägdes av Mariehamns Rederi Ab (Firma Gustaf Erikson) 1968 - 1985.

WASA (1901)

V54 (1945)

THOR (1898)

THULE (1893)

SANKT ERIK (1915 SHRA)

PSILANDER (1899)

Share to