• Fartygsvarv grundat på 1840-talet.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Lindholmens varv (Varv)

Fartygsvarv grundat på 1840-talet.

Share to