• Stockholmsvarv som startade 1687 och producerade fartyg fram till 1907.
    (Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA))

Södra Varvet (Varv)

Stockholmsvarv som startade 1687 och producerade fartyg fram till 1907.

Share to