Foss Smergelskivefabrikk ble etablert ved Foss i Gansdalen i 1898. Brødrene Anton og Kristian Foss startet bedriften etter at de hadde vært i Amerika og lært keramisk produksjon. På Foss var det vannkraft til turbinen til reimdriften av maskineriet som brødrene bygget selv.

Share to