• Högfors är en bruksort i Ljusnarsbergs kommun.
    (Public Domain-märke (PDM))

Högfors bruk (Bruk)

Högfors är en bruksort i Ljusnarsbergs kommun.

305 objects

Järnstämpel

Järnstämpel från Högfors. Stämpeln är ett stort "H A B" ihop. Har numret 478 instansat på ena kortsidan.

Järnstämpel

Järnstämpel från Högfors. Stämpeln är ett stort "H A B " ihop med punkter runt. Har numret 755 instansat på ena kortsidan.

Järnstämpel

Stångjärn, med stämpel från Högfors. Har numret 158 instansat på ena kortsidan.

Mulltimmersmasugn, rostugn samt kolhus. Fotografiet taget från bruksherrgården vid Högfors Bruk. Mannen som sitter med hunden är Carl Reinhold Bäckström. Döttrarna spelar.

Herrgård i Högfors Ljusnarsbergs kommun, 1943.

Järnstämpel

Stångjärn, med stämpel för Högfors bruk. 2 st stort "H" ihop med "F" med stjerna ovanpå. Har nummer 342 inristat på ena kortsidan.

Järnstämpel

Avtryck av järnstämpel i prov av stångjärn.

Räknemaskin

Bruksanvisning påklistrad under maskinen.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Högfors bruk.

Share to