Företag med bruksverksamhet i Wij, Brattfors, Åbron, Jädrafors, Åmot, Katrineberg, Svabensverk och Hillevik i Gävleborgs län samt Dådran i Kopparbergs län.

Share to