• Bruk vid Gavelhytteån i Sandvikens kommun. Orten Hammarby är känd sedan 1443, en hytta omtalas 1568 då även en hammare anlades. Bruket gick i konkurs 1879 och slogs samman med Hofors bruk. Verksamheten i Hammarby lades ned 1885.
    (Public Domain-märke (PDM))

Gästrike-Hammarby (Bruk)

Bruk vid Gavelhytteån i Sandvikens kommun. Orten Hammarby är känd sedan 1443, en hytta omtalas 1568 då även en hammare anlades. Bruket gick i konkurs 1879 och slogs samman med Hofors bruk. Verksamheten i Hammarby lades ned 1885.

Share to