• Järnbruk vid Larsboån i Smedjebackens kommun, Dalarna. Bergsmanshytta känd på platsen seda 1539.
    (Public Domain-märke (PDM))

Larsbo (Bruk)

Järnbruk vid Larsboån i Smedjebackens kommun, Dalarna. Bergsmanshytta känd på platsen seda 1539.

Share to