Järnbruk anlagt vid Holjeån i Blekinge 1735. Platsen benämnd Olofström sedan 1759. Uppköpt av Volvo 1969.

Share to