Järnbruk vid Kolbäcksån i Surahammars kommun, Västmanland.

Share to