Settefiskkonsesjon i Agdenes kommune på 500 000 settefisk, tildelt i 1986.

Share to