Fiskeindustribedrift i Hestvika i Hitra kommune med røtter tilbake til 1948, som da fiskeoppdrettet kom i gang samarbeidet med Hitra laks- og ørretfarm om fiskefôr, slakt og omsetning. I 1977 ble konsesjonsvolumet i Hitra laks- og ørretfarm splittet slik at 5000 m³ ble overført til selskapet som da hadde endret navn til Astor AS. Astor tok etter hvert over flere andre konsesjoner, og hadde etter hvert 9 matfiskkonsesjoner og 4 settefiskkonsesjoner. I 1998 ble bedriften overdratt til Midnor Group med flere.

Share to