Settefiskkonsesjon i Roan kommune, tildelt i 1979.

1 object

Viklaks (ST r 8) (Selskap)

Settefiskkonsesjon i Roan kommune tildelt i 1987/88, men driften kom aldri i gang og rettighetene ble overdratt til eierne i Besslaks.

Share to