Norske Fiskeoppdretteres Forening ble stiftet i 1970 som en faglig, landsomfattende organisasjon for fiskeoppdrettere. Medlemstallet økte fra 43 i 1970 til 198 i 1978. Fra 1979 ble sekretariatet til NFF overflyttet til Fiskeoppdretternes Salgslag A/L.

Share to