Almas danseskole (Utdanningsinstitusjon)

Alma Christensen etablerte en danseskole for barn i Trondheim i 1920. Skolen holdt først til i Kjøpmannsgata 12 (Håndverkerforeningen) og fra 1955 til 1993 i Arbeiderforeningen i Kongensgt.19. Alma døde i 1960 og fra da av tok Norny Gran (1927 -2007) over danseskolen og drev den fram til 1993.

Share to