1915 överförd till kustartilleriet som Vedettbåt V 11.

Share to