• SVEA (1885)
    (Erkännande (CC BY))

SVEA (1885)

101 objects

Genomskärning

Skeppsklocka

Kustflottan till ankars på Stockholm ström 1922

H.M Pansarbåten Svea år 1906

Pansarbåtseskader på Karlskrona redd i juli 1906

Brandspruta

Kastrull

Pansarskeppet Svea på Stockholms ström, juni 1887.

Oljemålning

Pansarskeppet DROTTNING VIKTORIA samt ubåtsdepåfartyget SVEA och SAL:s KUNGSHOLM i Göteborg 1929

Svea liggande vid brygga.

Ombord på Svea 1938.

Sovutrymme på HMS Svea

Svenska flottan [Marinmotiv]

Kastrull

Kastrull av koppar, förtent. Märkt på handtaget: Saga

Finns hjärtformade handtag. Även nitad.

Sigill

Sigill av stål. Cylindriskt med svarvat handtag av svartpolerat trä.

Text: H.M. Pansarbåt Svea, dessutom ankare med kunglig krona omgivet av tre mindre kronor.

Kaffekittel

Kaffekittel om 2 1/2 liter, cylindrisk. Koppar. På handtaget märkt: Svea. Har tillhört pansarbåten Svea.

Ritning

Brevpapperskopia

Bilden visar pansarskeppet Svea i ursprunglig skick.

Fo198811

Share to