• MANLIGHETEN (1785)
    (Public Domain-märke (PDM))

MANLIGHETEN (1785)

6 objects

Fartygsmodell

Svensk eskader

Stativ

Stativ till roderdrill. Av ek. På stativets övre del urholkning för lagring av axeln till rullen för rodertråget.På ena sidan ornament i form av slingor och blommor.

Stativ

Ritning

Linjeskepp av KRONPRINS GUSTAV ADOLF-klass. Tackelritning, tusch på papper.

Stol

Share to