DER DIAMANT
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1772
Byggested: London, England

Share to