OSCAR II
ex britisk NORANSIDE
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1866
Byggested: Quebec, Canada
Verft: McKay
Endelig skjebne: Forlatt 1888

Share to