• Lastfartyget ss Granö ägdes av Firma Gustaf Erikson  1947 - 1959
    (Copyright C)

Granö (1915 OFIX)

Lastfartyget ss Granö ägdes av Firma Gustaf Erikson 1947 - 1959

Share to