Bogserbåten ss Haidus ägdes av Firma Gustaf Erikson 1948 - 1958

Share to