• Fransk 18-kanoners kutterbrigg uppköpt i Lübeck, med kokett kvinna som galjonsfigur. Briggen gjorde expeditioner i Norge och Östersjön.
    (Public Domain-märke (PDM))

LA COQUETTE

Fransk 18-kanoners kutterbrigg uppköpt i Lübeck, med kokett kvinna som galjonsfigur. Briggen gjorde expeditioner i Norge och Östersjön.

Share to