main article image

Kungaslupen Vasaorden

Vasaorden är en båt som de flesta känner till, men mindre allmänt känt är att dagens kungliga slup är en kopia. Originalet, byggt 1774, förstördes i en stor brand på Galärvarvet i Stockholm år 1921. Tack vare insamlade pengar kunde en ersättare byggas efter ritningar i Sjöhistoriska museets arkiv.

På 1700-talet var det inte ovanligt att förmögna familjer i Europa, liksom hoven, ägde roddslupar med en form av sal. Till svenska hovet hörde två slupar, Tre Kronor, byggd 1729 och Sveriges vapen, byggd 1725. Sluparna förvarades och underhölls vid Kungliga Hovjaktvarvet som låg på Kungsholmen intill dagens Rålambshovspark.

När kung Gustav III:s bror, hertig Karl, år 1774 skulle gifta sig med sin kusin Hedvig Elisabeth Charlotta rustades Stockholm för högtidligheterna. Bruden skulle anlända till staden sjövägen och behövde få ett ståndsmässigt mottagande. Eftersom kungen inte ansåg att någon av de gamla sluparna var tillräckligt representativ lät han beställa en ny från Lothsack-Kiermanska varvet på Djurgården.

Varvet, som i vardagsmun kallades Djurgårdsvarvet, låg på den plats där Gröna Lund finns idag. Det hus där nöjesfältets kontor finns uppfördes under 1700-talet som varvschefsbostad. Här byggdes både stora och små fartyg, bland annat flera ostindiefarare. 1768 utsågs Fredrik Henrik af Chapman till chef och delägare. Han flyttade in i chefsbostaden där han började konstruerade fartyg med stor energi. Det blev också af Chapman som tog sig an den kungliga beställningen och övervakade själva bygget.

Den nya kungaslupen, som gavs namnet Vasaorden, skulle ha samma antal åror som de båda äldre båtarna men fick såväl större dimensioner som lyxigare inredning och utsmyckning. Det sparades inte på något; hela slupen var rikt dekorerad med en mängd förgyllda skulpturer och ornament, salen kläddes i finaste damast från Lyon. För bildhuggeriet stod den kände bildhuggaren Johan Törnström.

Det blev inte billigt, och slutsumman stannade på 27 000 riksdaler – rimligt för en mindre båt idag men en mycket stor pengasumma 1774.

af Chapmans originalritning till "en slup att ro med nio par åror" är daterad 25 februari 1774. Sjöhistoriska museets arkiv
Ritning av Vasaorden utförd av Joachim Neuendorff 1775. Sjöhistoriska museets arkiv
Ritning av Vasaorden utförd av Joachim Neuendorff 1775. Sjöhistoriska museets arkiv
Ritning av Vasaorden utförd av Joachim Neuendorff 1775. Sjöhistoriska museets arkiv

Både Chapmans originalritning till Vasaorden och efterhandsritningar utförda av hans medhjälpare Joachim Neuendorff finns bevarade i Sjöhistoriska museets arkiv. För kungens räkning byggde även skonerten Amphion på Djurgårdsvarvet några år senare. Sedan af Chapman lämnat Stockholm för Karlskrona drevs verksamheten vidare av brodern Wilhelm och systersonen Lars Bogeman. Varvet fanns kvar fram till 1863.

Första gången Vasaorden användes var alltså vid bröllopet mellan hertig Karl och hans unga brud. Efter denna storstilade uppvisning användes slupen flitigt vid statsbesök, bröllop och festligheter. I juni 1823 anlände drottning Desiderias från Frankrike för att motvilligt bosätta sig permanent i sitt kungarike. Tillsammans med blivande svärdottern Josefina av Leuchtenberg färdades hon sista den biten med Vasaorden och landsteg vid Manilla på Djurgården.

Drottning Desideria anländer till Stockholm ombord på Vasaorden 13 juni 1823. Foto: Cecilia Nordstrand, Sjöhistoriska museet/SMTM

Vasaorden förvarades och sköttes vid Kungliga Hovjaktvarvet till slutet av 1840-talet då varvet lades ned. Hon överfördes då till Galärvarvet på Djurgården. Detta var flottans hemvist i Stockholm och längs stranden låg de byggnader som kallades galärskjulen. Endast två av dessa återstår idag.

5 augusti 1921 utbröt en storbrand på Galärvarvet och Vasaorden, som förvarades i skjul nummer 20, totalförstördes. Endast några få inventarier från slupen räddades tillsammans med årorna som förvarades på annan plats.

På initiativ av skeppsredaren Dan Broström startades en insamling för återuppbyggandet av Vasaorden. De insamlade pengarna överlämnades till Gustaf V, som gav befallning åt Kungliga flottans Djurgårdsvarv att bygga en ny slup exakt likadan som Chapmans original.

Det var ingen lätt uppgift att hitta rätt virke till den nya båten. Det måste vara kvistfritt, lagom torrt och i vissa fall krumvuxet. Avsikten var att slupen skulle invigas samtidigt som Stockholms stadshus 23 juni 1923. Tiden var knapp och först natten mellan den 22 och 23 juni avslutades arbetena med utsmyckningen. Att nybygget var en perfekt kopia av originalet visade sig när de gamla mattorna visade sig passa exakt.

Röken från salutkanonerna ligger tät på Stockholms ström på Gustav V:s 80-årsdag 16 juni 1938. Foto: Gunnar Lundh, Nordiska museet

Den nya Vasaorden har använts på samma sätt som den gamla, framför allt vid statsbesök och bröllop. Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia färdades ombord vid sitt bröllop 1976 och 2010 användes slupen vid kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop. Slupen har på senare tid genomgått en omfattande renovering och kunde återigen användas vid Stockholms stadshus 100-årsjubileum 2023, då den transporterade kungaparet på Riddarfjärden.

Övning att ro Vasaorden inför bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, vid Berga örlogsbas 2010. Karlsson, Anneli
Bilder tagna efter kungabröllop när Vasaorden tas upp och sätts in i Båthall 1. Karlsson, Anneli
Bilder tagna efter kungabröllop när Vasaorden tas upp och sätts in i Båthall 1. Karlsson, Anneli
Bilder tagna efter kungabröllop när Vasaorden tas upp och sätts in i Båthall 1. Karlsson, Anneli
Övning att ro Vasaorden inför bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, vid Berga örlogsbas 2010. Karlsson, Anneli
Övning att ro Vasaorden inför bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, vid Berga örlogsbas 2010. Karlsson, Anneli
Övning att ro Vasaorden inför bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, vid Berga örlogsbas 2010. Karlsson, Anneli
Övning att ro Vasaorden inför bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, vid Berga örlogsbas 2010. Karlsson, Anneli
Övning att ro Vasaorden inför bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, vid Berga örlogsbas 2010. Karlsson, Anneli
Övning att ro Vasaorden inför bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, vid Berga örlogsbas 2010. Karlsson, Anneli

3D-modell av Vasaorden

Fler fördjupningsartiklar på DigitaltMuseum

Order this image

Share to