Sagåsen – vårdhemmet som fick en Kennedy på besök

Vårdhemmet Sagåsen på 1970-talet. Bild från Mölndals stadsmuseum.

Sagåsen har inte alltid varit en plats för Migrationsverkets verksamhet. I 30 år var det ett vårdhem för personer med intellektuell funktionsvariation och en del av kommunens största arbetsplats.

Om man färdas från Kållereds centrum och tar Streteredsvägen mot Östra Lindomevägen passerar man Sagåsen, som tillhör Migrationsverket.

Det är väl allmänt känt vilken verksamhet Migrationsverket bedriver. Lika känt är det kanske inte att Sagåsen tidigare var ett vårdhem för personer med intellektuell funktionsvariation. Vårdhemmet byggdes under åren 1960 till 1965. Den första byggnaden öppnade 1 november 1960. Då fanns där 48 platser för boende. Därefter tillkom fem likadana byggnader, en varje år. 1965 fanns där 248 platser.

Lätt att få jobb

Kristina Karlsson var en av dem som arbetade på Sagåsen under 1970-talet. Här syns hon med ”sitt” barn. Foto: Privat

Verksamheten krävde mycket personal och folk rekryterades från södra och mellersta Sverige. Sagåsen var, tillsammans med Stretered (som också bedrev omsorgsverksamhet), den i särklass största arbetsgivaren i Kållered. Det fanns ungefär 1.000 anställda inklusive timanställda enbart på Sagåsen.

Det ställdes inga krav på utbildning vid den tiden. Man kunde ringa till administrationen, som i stort sett bestod av ett par personer, och få besked om att man kunde börja arbeta nästa dag. Introduktionen bestod av ett kort besök och genomgång av avdelningen man skulle arbeta på. Sedan fick man lära sig efterhand. Omsorgsstyrelsen startade senare vårdarinneutbildning i egen regi.

Det var mest kvinnor som arbetade på Sagåsen. Många kom naturligtvis från Kållered, men många flyttade också hit från till exempel Småland. Det fanns personalbostäder att hyra. De flesta bland de Kålleredsbor som minns Sagåsens vårdhem har säkert någon släkting som arbetat där. Det fanns även flyktingar från Chile som fick anställning.

Besök av Kennedy

Familjen Kennedys brosch med bilden av en lyxyacht. Foto: Inge Börjesson

Orsaken till att Sagåsen byggdes var att omsorgsverksamheten skulle centraliseras. Stretered som ligger på andra sidan vägen var fullbelagd och otidsenlig.

När Sagåsen invigdes sågs det som den modernaste verksamheten i Europa i sitt slag. Åtskilliga studiebesök gjordes från när och fjärran. Vid ett tillfälle, sommaren 1963 eller 1964, var Eunice Kennedy Shriver, äldre syster till John F Kennedy, på besök. Hon hade en syster med en funktionsvariation och var intresserad av verksamheten på Sagåsen. Det var naturligtvis en uppmärksammad händelse bland personalen. Hon skulle bjudas på middag och köket hade gjort i ordning det bästa man hade på den tiden, lax med jordgubbar till efterrätt. Eunice Kennedy Shrivers hade dessvärre bråttom iväg och hade inte tid att stanna för att äta. Hon delade emellertid ut broscher till de närvarande. Broschen föreställer den lyxbåt som Kennedyfamiljen ägde. Finns det någon bland läsarna som kan berätta om besöket, hör gärna av dig till Hembygdsföreningen.

Vass kritik

Migrationsverket Sagåsen 2021. Foto: Inge Börjesson

Knappt tio år efter att Sagåsen var färdigställd kom medicinalrådet Karl Grünewald på inspektion och han lämnade en dräpande rapport över verksamheten. För Sagåsens del var det inte standarden på lokalerna han slog ner på utan det var boendeformen med så många boende i samma utrymmen med begränsade möjligheter att till exempel förvara sina kläder i egen garderob.

Det blev protester bland politiker, ledning och fack. Man såg rapporten som kritik mot sitt och de anställdas arbete. Men de anställda gjorde ett enastående arbete och de allra flesta la ner hela sin själ där.

Som ett exempel på de fina insatserna kan nämnas att på Sagåsens dagcenter växte Oskar Lingons orkester fram, på sin tid vida känd. Senare kallades orkestern Oskar Lingon och hans blåbär.

Nya tider för boendena

Efter Grünewalds kritik tog förändringsarbetet fart. I realiteten hade en successiv omdaning av verksamheten redan påbörjats. Ett stort antal gruppboenden byggdes både i Göteborgs kommun och i kommunerna inom Göteborgs och Bohusläns landsting. För övrigt genomförde psykiatrin motsvarande förändring.

Förr uppmanades föräldrarna till barn med funktionsvariation att lämna dem till institution medan man i dag försöker, med olika stöd, göra det möjligt att de ska kunna bo hemma.

I en typisk gruppbostad, integrerad i ett bostadsområde, finns det plats för fyra boende med personal. Stödbehovet avgör hur mycket personal som krävs. Det är klart att det är en väldig skillnad att bo på en avdelning med 48 platser jämfört med att bo 4 i en lägenhet med eget utrymme. Allt blir så annorlunda.

Sagåsens vårdhem stängdes 1988.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to