Monitorn John Ericsson vid Sandhamn.
Monitorn John Ericsson vid Sandhamn. Okänd fotograf / Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)

Det första moderna örlogsfartyget?

I Sjöhistoriska museets utställning Klart skepp finns en modell av ett fartyg som inte liknar något annat; monitorn HMS John Ericsson. Den här fartygstypen blev startskottet för en revolution inom sjökrigföringen, där segel och trä ersattes av ånga och pansar.

Under det amerikanska inbördeskriget, 1861–1865, blev sydstaterna helt beroende av export och import från Europa. De flesta örlogsfartyg hade tillfallit nordstaterna och med dem inledde man en omfattande blockad av alla hamnar i södra landet.

Självklart ville man från söder kunna bryta denna blockad och till detta användes de mest besynnerliga fartyg, ett av dem var CSS Virginia (CSS = Confederate States Ship). Sjösatt 1856 som USS Merrimack var hon en ångfregatt med träskrov (USS = United States Ship).

När nordstaterna, under inbördeskrigets början, tvingades dra sig tillbaka och utrymde örlogsbasen i Norfolk antändes Merrimack av sin egen besättning och brann ner till vattenlinjen. Hon bärgades dock rätt omgående av sydstaterna som byggde om henne fullständigt till ett bepansrat ångmonster (på engelska en "Ironclad") med 10 kanoner och en kraftig järnramm i fören. Som sådan kunde hon lätt ta upp kampen med blockadfartygen kring Hampton Roads.

Virginia i strid med nordstatsfregatten Congress. Samtida litografi. Public domain mark (CC pdm)

Den 8 mars 1862 började Virginia sitt värv mot nordstaternas blockadflotta. Första offret blev USS Cumberland vars kanonkulor knappast kunde skada Virginias pansarskyddade överbyggnad. Efter att ha beskjutit Cumberland rammade Virginia slutligen fartyget som sjönk med huvuddelen av sin besättning. Därefter siktade Virginia in sig på USS Congress, vars kapten valde att sätta fartyget på grund. Congress besköts med brandbomber och fattade eld för att slutligen explodera.

Dagen därpå ställdes Virginia mot USS Monitor. Det sistnämnda fartyget var en skapelse av den svenske uppfinnaren John Ericsson, helt nybyggd och av en typ ingen någonsin sett förut. Monitor hade färdigställts på rekordtid och anlänt under natten.

Modell av USS Monitor i Tekniska museets samlingar. Foto: Aren Åkermark, Tekniska museet Attribution (CC BY)
Porträtt av USS Monitors konstruktör John Ericsson. Foto: Cecilia Nordstrand, Sjöhistoriska museet/SMTM Public domain mark (CC pdm)

Med däcket knappt en meter över vattenytan, få uppstickande delar förutom ett kanontorn och en styrhytt låg hon mitt i farleden och väntade på Virginia. Striden tog sin början och Monitor hade stor fördel av sitt rörliga kanontorn. Hon kunde i princip ligga stilla medan Virginia behövde 15 minuter för att fullborda en 180-graderssväng.

Virginia försökte sänka Monitor genom ramning, men eftersom rammen skadats i striderna dagen innan fungerade inte den taktiken. Annars är det troligt att Monitor hade blivit mycket kortlivad.

Efter 2,5 timmar avbröt Virginia striden och lämnade området. Monitor utsågs till slagets vinnare och skulle snart bli förebild för mängder av kopior, inte bara i USA utan världen över. Även om det ganska omgående skulle visa sig att monitorer var föga sjövärdiga…

Rekonstruktion av striden vid Hampton Roads med modellbåtar på Djurgårdsbrunnsviken. John Ericssons dag, 2003. Foto: Elis Hoffman, Sjöhistoriska museet/SMTM Attribution (CC BY)
Litografi av slaget vid Hampton Roads. Foto: Marinmuseum Public domain mark (CC pdm)

Även Sverige skulle givetvis ha fartyg av denna oerhört moderna och framgångsrika typ. John Ericsson var ju dessutom svensk och donerade såväl ritningar som kanonerna till en första svensk monitor.

Fartyget, som i svenska uppgifter betecknas 2:a klass pansarbåt, fick namnet Hans Majestäts Pansarbåt John Ericsson. Hon byggdes vid Motala Verkstad och sattes samman vid Norrköpings varv. Sjösättningen ägde rum 17 mars 1865 och fartyget togs i tjänst den 13 november samma år.

John Ericsson kom att få tre lika stora systrar: Tirfing, Tordön och Loke. Senare kom 11 mindre monitorer, så kallade 3:e klass pansarbåtar, att byggas.

Monitorn John Ericsson på en litografi efter original av Adolf Nordling. Foto: Cecilia Nordstrand, Sjöhistoriska museet/SMTM Public domain mark (CC pdm)
Monitorn John Ericsson och ångkorvetten Orädd vid Rödesten sommaren 1866. Okänd fotograf / Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Modell av monitorn John Ericsson i Sjöhistoriska museets utställning Klart skepp. Foto: Jonas Hedberg, Sjöhistoriska museet/SMTM Attribution (CC BY)
Monitorn John Ericsson i slutet av 1860-talet. Fotograf okänd, Tekniska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)
Stävornament till monitorn John Ericsson. Skiss av Jacob Hägg. Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

John Ericsson byggdes om ett flertal gånger, avrustades 1913 och såldes 1919 för att byggas om till pråm. På 1930-talet var hon oljepråm i Stockholmsområdet och resterna av den kungliga pansarbåten skrotades så sent som 1953. Hennes ursprungliga kanoner finns bevarade i Filipstad, där John Ericsson ligger begraven.

Mer om uppfinnaren John Ericsson

Text: Hans-Lennart Ohlsson

Share to