main article image

Levnadsöden i Arkiven, historien om sjökaptenen Per Albert Rosén och hans hustru Hanna Alexandra

När Per Albert Rosén fyllde 70 år tillägnades han en notis i tidningen där hans dittillsvarande liv kort sammanfattades. Han levde stora delar av sitt liv på sjön och hamnade tillsammans med sin åländska hustru så småningom i Linköping. Per Albert föddes i Hammar i Närke år 1864. I tidningsnotisen kan man läsa att han redan som 14-åring sökte sig till sjön. Han följde med olika fartyg ut på världshaven innan han så småningom tog styrmans- och befälhavareexamen och återkom till hemlandets farvatten. 1890 gifte han sig, 26 år gammal, med den fem år yngre Hanna Alexandra Söderström som var född på Åland. Kanske träffades de på någon av Per Alberts seglatser. 1901 föddes deras son Alexander. De bodde då i Motalatrakten. 1908 blev Per Albert befäl på fartyget Ejo, som trafikerade vattenlederna i Östergötland. I hamndagböckerna från Linköpings hamn hittar vi Ejo och kapten Roséns namn tämligen ofta vid den här tiden. 1921 flyttade Per Albert och Hanna Alexandra till Ånestalund i Linköping. Per Albert var då 57 år gammal, men kom att jobba på som sjökapten ett bra tag till. När födelsedagsnotisen skrevs 1934 var han 70år gammal och fortfarande kapten, nu på fartyget ”Roxen”. Även under den här tiden ser vi spår av hans gärning i hamnarkivet. I notisen skrivs det uppskattande att han är lugn och trygg i alla väder och att den gamle väderbitne sjöbussen under den sträva ytan döljer en ”så gott som oskiljaktig humor och ljus syn på tillvaron”.
I november 1943 dog Per Albert, 89 år gammal. Han efterlämnade sin hustru som efterhand kom att hamna på Hjälmsäters ålderdomshem Här hittar vi dem i fattigvårdens handlingar. Sonen Alexander hade då hunnit bli kamrer och flyttat norrut till Kramfors i Ångermanland. Han engagerade sig ändå i mammans vård i Linköping. Det kan vi se spår av i arkiven. 1949 dog även Hanna Alexandra. Hon blev nästan exakt lika gammal som sin make Per Albert. Dan Malmsten Linköpings stadsarkiv, februari 2018 Levnadsöden i arkiven” är benämningen på en serie levnadsporträtt utifrån vad man kan hitta i olika arkiv i Östergötland. Serien ingår som en del i uppmärksammandet av att Riksarkivet fyller 400år.

Källor: Linköpings stadsarkivs samlingar, Östgöta Correspondenten 1934 07 27. Porträttet är ett utklipp ur Corren samma datum som ovan.

Share to