Otto Nordenskjöld tar sig en närmare titt på Antarktis.
Otto Nordenskjöld tar sig en närmare titt på Antarktis. Foto: Okänd Public domain mark (CC pdm)

Polarbilder - Fred Goldbergs samling

Här visar vi bilder ur Fred Goldbergs omfattande samling av arkiv- och bildmaterial från olika polarexpeditioner och andra expeditioner främst från Sydamerika. Genom materialet får vi följa med och se de karga bergslandskap, stenbrott, säljägare, vidsträckta hav och isberg som mötte expeditionen för 120 år sedan. Vi ser också flera bilder på Otto Nordenskjöld, på väg att bli en fullfjädrad polarforskare.

Mycket av materialet speglar den svenske polarforskaren Otto Nordenskjöld (1869 – 1928) liv och verksamhet. Nordenskjöld är mest känd för den första svenska Antarktisexpeditionen 1901 – 1903 som genomfördes med fartyget Antarctica.

Här finns även några av Otto Nordenskjölds fotografier från en i Sverige relativt okänd expedition till Arktis som han deltog i år 1900. En expedition som också genomfördes med fartyget Antarctic. Denna expedition leddes av dansken Georg Carl Amdrup och kallas för Amdrupexpeditionen eller Carlsbergsfondens expedition till Östgrönland. Nordenskjöld deltog för att förvärva kunskaper och erfarenheter kring genomförandet av polarexpeditioner. Det blev en förberedelse för hans egen kommande expedition.

Fartyget Antarctic i isen vid Amdrupexpeditionen 1900. Foto: Okänd Public domain mark (CC pdm)

I bildsamlingen från Amdrupexpeditionen dokumenterar Nordenskjöld platserna som expeditionen besöker, exempelvis Spetsbergen, Sisimiut och Sarfannguaq. Hans intresse för geografi, geologi, klimat och miljö är tydligt. Det finns också en etnografisk aspekt i materialet med skildringar av invånarna expeditionen möter, levnadsförutsättningar och djurliv.

Två äldre män och två hundar på ön Sarfannguaq som ligger i den sydvästra delen av Grönland. Foto: Okänd Public domain mark (CC pdm)

Fred Goldbergs samling av bilder från forskningsexpeditioner

Fred Goldberg (1942 – 2016) blev 1970 civilingenjör och 1975 teknologie doktor och docent vid Institutet för svetsteknologi. Goldberg började tidigt samla frimärken och intressera sig för brevhantering i polartrakterna vilket ledde till ett samlande av frimärken, brev och stämplar därifrån. 1966 deltog han i Stockholms universitets Svalbardsexpedition under ledning av Valter Skytt. Goldberg blev polarsamlare i ordets vidaste bemärkelse.

Order this image

Share to