main article image

Dansätter – "en hälsning från den döde"

”Vi ligger här redlösa och half med vatten och väntar på döden när som helst. Vi har en förskräcklig orkan här och båten är läck. Vi har arbetat hela dagen men vattnet stiger och stormen vill inte sluta. Min starke gamle styrman och två man gick överbord i middags och vi andra blir nog inte gamla”.

Texten kommer från ett avskedsbrev skrivet av sjökapten Karl Johan Lundberg till hustrun Kristina och deras barn. Lundberg var befälhavare på ångaren Dansätter som försvann med man och allt i början av januari 1918.

Den lilla ångaren Dansätter, endast 30 meter lång, byggdes 1890 på Rättaregårdens varv i Lödöse några mil norr om Göteborg. Fartyget var först tänkt att byggas som en pråm för Transport AB Motala, men byggkontraktet ändrades i december 1889 till att avse ett ångfartyg. Ångmaskinen på 30 nominella hästkrafter levererades av Motala Verkstad. Fartyget ägdes vid olyckstillfället av Rederi AB Transit i Stockholm.

Dansätter i Linköpings hamn ca 1915. Okänd fotograf Public domain mark (CC pdm)

Dansätter hade lämnat Rönne på Bornholm på nyårsafton 1917, lastad med lera och tegel, för resa till Stockholm. När fartyget kommer till Ölands norra udde springer hon läck och tar snabbt in vatten. Lundberg och hans besättning inser omgående att chanserna till räddning är obefintliga. Som en sista hälsning hem skriver Lundberg ett brev som han lägger i en tomflaska och kastar i havet. Brevet är daterat den 2 januari 1918.

Kaptenen skriver att ”Våra båtar äro sönderslagna så att vi har ingen möjlighet till att bli räddade” och avslutar med ”tusen kyssar till dig och barnen”. Hur makens sista hälsning hittats är oklart, men meddelandet kunde till slut överlämnas till den drunknade kapten Lundbergs änka i Sundsvall.

Text: Göran Ekberg

Kapten Lundbergs sista brev till sin hustru.

Fler artiklar från Vrak på DigitaltMuseum

Share to