Norrlands-Posten 8 maj 1945.
Norrlands-Posten 8 maj 1945. Arkiv Gävleborg Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

20 000 firade fredsdagen i Gävle

Runt om i Europa firas fredsdagen 8 maj, dagen då Tyskland slutgiltigt kapitulerade och andra världskriget var slut. Norrlands-Posten, en av Gävles dagliga tidningar, kom ut med nyheten redan på eftermiddagen 8 maj 1945. ”Europakriget är slut” löd rubriken.

Norrlands-Postens förstasida 8 maj 1945. Arkiv Gävleborg. Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
N S Norlings hyllade Norge och Danmark talet som publicerades i Norrlands-Posten 9 maj 1945. Arkiv Gävleborg Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Firandet på Kungsgatan i Stockholm med hurrande människor hade motsvarigheter runt i om landet. I Gävle samlades man på Fisktorget på kvällen för att tåga till Stortorget och ett möte där. Enligt Norrlands-Posten var firandet tidvis så uppsluppet att det var svårt att höra talarna. Papperslappar singlade ner från taken runt torget, men när det började regna potatisar (!) tyckte den anonyme skribenten att det gick för långt.

I Gävle fanns många flyktingar, inte minst från i Danmark och Norge. Huvudtalaren N S Norling, ordförande i stadsfullmäktige och chefredaktör på Arbetarbladet, hyllade särskilt ”broderfolken” för deras mod och oförtröttliga kamp under krigsåren.

Talade gjorde också norska föreningens Harry Öberg och Inga Christensen från Den danske klub. Hon påminde alla om att visserligen var kriget slut i Europa, men i Asien var det ännu ingen fred.

Mötet lockade cirka 20 000 personer och avslutades med att man sjön Norges, Danmarks och Finlands nationalsånger. Firandet blev ”nästan sydländskt”, en strålande fest i nordiskt samförstånd, allt enligt tidningen.

Share to