IOGT-logen 1056 Brattfors framtid. Standaret tillverkades 1901 i Viktor Lindblads ateljé.
IOGT-logen 1056 Brattfors framtid. Standaret tillverkades 1901 i Viktor Lindblads ateljé. Arkiv Gävleborg Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

Ett rent och obefläckat standar

Brattfors ordens- och missionshus, uppförd år 1900. Gun-Britt Aagård / Arkiv Gävleborg Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)

IOGT-logen i Brattfors, Ockelbo, bildades den 7 mars 1885. Till en början hölls möten i skolhuset men år 1900 uppfördes en samlingslokal som i praktiken fungerade som logens ordenshus. När väl lokalfrågan var löst föll det sig naturligt för en nykterhetsloge vid den här tiden att börja planera anskaffandet av ett standar. Vid ett möte den 17 mars 1901 "efter en lång och ganska trög diskussion" klubbade man igenom beslutet att "ett standar på något sätt skulle inköpas". Frågan om finansiering fick bli ett senare problem.

I slutet av mars 1901 ordnades en kombinerad auktion och musikafton som inbringade 40 kronor. Men det räckte förstås inte långt. Ett standar av någorlunda kvalitet kostade minst det dubbla. Troligen var det frivilliga bidrag som till slut gjorde logens standarförvärv möjligt. Uppdraget att tillverka standaret gick till den ansedde fanmålaren Viktor Lindblad i Örebro.

Den 21 juli 1901 hölls en enkel invigningsceremoni. En logemedlem med efternamnet Berglund skildrade "på ett varmt och lefvande sätt" standarets betydelse som "nykterhetens symbol". Berglund uppmanade vidare "särskilt de unga att bära sin fana högt samt bevara den ren och obefläckad". Över hundra år senare ingår det alltjämt rena och obefläckade standaret i Arkiv Gävleborgs omfattande fansamling.

**På vår hemsida kan du själv söka i vår fandatabas och ta del av vår samlingen av fanor, standar och banderoller som bevaras i Arkiv Gävleborg. **

Share to