Nobel och världens första oljetanker

En sökning i Sjöhistoriska museets databas ger ganska många träffar på "Nobel", men det handlar inte om Nobelpriset, dynamit eller ens om Alfred. Istället är det fartygsritningar som dyker upp.

"Zoroaster" på Kaspiska havet. Okänd fotograf/Public Domain

Det rör sig om ritningar till en mycket speciell typ av fartyg, nämligen världens första oljetankers som bär fantasieggande namn som Baku, Aga Dagascheff och Zoroaster.

Immanuel Nobel (far till bland annat Alfred) öppnade år 1842 en mekanisk verkstad i Sankt Petersburg. Han producerade bland annat undervattensminor för den ryska flottan. Företaget gick i konkurs 1859, men sönerna Robert och Ludvig stannade kvar och drev konkursboet vidare. Bröderna började investera i oljefälten på Krim och byggde upp en mycket framgångsrik verksamhet genom det nya företaget Branobel.

Ludvig Nobel utvecklade tillsammans med ingenjören Sven Almqvist världens första tankfartyg för Branobels räkning. Fartyget, som fick namnet Zoroaster, byggdes på Motala verkstad i Norrköping år 1878 och var specialkonstruerat för att transportera fotogen på Kaspiska havet. Tidigare hade fotogenet fraktats i tunnor. På ritningen kallas den för Petroleumångare. Senare byggdes en rad andra tankfartyg i Sverige för Branobel.

I samband med ryska revolutionen lyckades familjen Nobel sälja hälften av sina aktier i Branobel till Standard Oil innan verksamheten förstatligades av bolsjevikerna 1920. De pengar som aktierna inbringade kom att utgöra en inte ringa del av Nobelstiftelsens förmögenhet, och därmed finns en direkt koppling till Nobelpriset.

Zoroaster ligger idag som vrak utanför Baku och bildar tillsammans med flera andra fartyg en konstgjord oljeutvinningsö.

Share to