Den elektriska juljusstakens födelse

Idag har vi 220 volt i alla stickkontakter men så har det inte alltid varit. Den elektriska julgransbelysningen introducerades av Philips 1929-30. På den tiden fanns det två olika elnät, ett med 220 volt men också ett med 127 volt. Kopplade man in en belysningsslinga avsedd för 127 volt på 220-nätet, gick den oundvikligen sönder!

Oscar Andersson var anställd som lagerbiträde på Svenska Philips och han tog tillvara de många julgransljusen som trots allt var hela i de havererade slingorna som kom tillbaka. Han tyckte man kunde utnyttja de av ljusen som ännu var hela och av dem göra en elektrisk ljusstake. Han gick sonika och köpte en bågformad adventsljusstake av trä med sju hållare för stearinljus, borrade upp de sju hålen och satte dit julgransljusen istället. Sladden gömde han inuti staken.

Julen 1934 tände Oscar Andersson den elektriska ljusstaken för första gången. Oscar visade ljusstaken för försäljningschefen som beslöt sig för att visa upp ljusstaken på en konferens på Philips men blev hånfullt bemött: ”folk vill ju ha vanliga stearinljus”, sa man. Trots detta började man 1937 tillverka en liten serie på 3000 som visade sig snabbt sälja slut. Året därpå tillverkade man 6000 och även dessa gick snabbt åt. 1939 fanns staken med i Philips katalog. Priset låg då på 16.50 kr för 127 volts-modellen och 18 kr för 220 volt.

Share to