Historien om Flygvapenmuseums flygplan Gloster Gladiator 278

Få flygplan ur Flygvapenmuseums samling har varit i aktiv luftstrid. Här är historien om ett av dem, flygplan J 8 nummer 278, Gloster Gladiator.

Hur flygplan Gloster Gladiator kom i svensk tjänst

Vid 1936 års försvarsbeslut önskades förstärkning av Sveriges och främst Stockholms luftförsvar. Redan i maj 1936 gjordes de första köpen från England av fem jaktplan av typen Gloster Gladiator Mk I. I april 1937 köptes ytterligare 32 flygplan av samma typ och i augusti samma år 18 flygplan av typen Gloster Gladiator Mk II. Totalt 55 maskiner. Gloster Gladiator Mk I fick en svensktillverkad metrisk motor av typen Bristol Mercury S2 på 645 hk som licenstillverkades av NOHAB. De 18 svenska flygplan Gloster Gladiator Mk II fick engelsktillverkade Bristol Mercury VIII S3 på 740 hk och en 7.7 cm längre propeller. Gloster Gladiator Mk I fick i svenska flygvapnet benämningen J 8 och den motorstarkare Gloster Gladiator Mk II benämndes J 8A.

Flygplan Gloster Gladiator 278

Flygvapenmuseums Gladiator, med serienummer 278, är en J 8A som godkändes efter genomgång på CVM i Linköping den 9 juni 1938 och baserades på F 8 Svea flygflottilj i Barkarby utanför Stockholm med märkningen F 8-48.

Deltagande i Finska vinterkriget

Den 30 november 1939 anfölls vårt östra grannland Finland av Sovjetunionen. Den svenska regeringen var villig att ställa militär utrustning till förfogande för det finska försvaret. Officiellt måste det hela ske på frivillig basis för de svenskar som ville engagera sig. Finnarna önskade sig bland annat en flygstyrka baserad i den norra delen av Finland. Den skulle bestå av både jaktflyg och bombflyg för att hindra ryssarnas intrång i norr. Från svensk sida var man beredd att skicka tolv stycken jaktplan av typen Gloster Gladiator (J 8A) samt fyra stycken bombflygplan av typen Hawker Hart (B 4). Ett upprop gick ut bland Flygvapnets anställda under devisen ”Finlands sak är vår, gå med i frivilligkåren”. Cirka 240 man från Svenska Flygvapnet hörsammade denna vädjan. De tolv jaktplanen skulle tas från F 8 i Barkarby, som då var Sveriges enda jaktflygflottilj. Detta innebar att en tredjedel av det svenska jaktflyget skickades till Finland.

Chef för insatsen var major Hugo Beckhammar. Efter omsorgsfulla förberedelser under december månad, där flygplanen på flygflottiljen F 2 Hägernäs försetts med skidor och fått en kamouflagemålning bestående av silverdope i olika, för flygplanen individuella, mönster över den ordinarie gröna färgen, gavs ordern den 1 januari att ge sig av norrut.

Flygplan Gloster Gladiator nr 278 har fått silverkamouflage samt skidor monterade på F 2 Hägernäs. foto via Mikael Forslund

Första mellanlandning var Ljusdal i Hälsingland och därefter F 4 Jämtlands flygflottilj på Frösön. På F 4 fick planen sina gula bokstäver påmålade på sidorodren. Flygplan nummer 278 fick ett gult H. Den 4 januari flög planen till Vännäs och därefter till Boden (några via Piteå). Den 10 januari 1940, i dåligt väder, bestämdes att samtliga flygplan skulle överföras från Boden till F 19-basen Veitsiluoto strax söder om Kemi i norra Finland.

Flygplanen flög med påmålade finska blå svastikor på vit botten. Denna svastika har ingenting med nazism att göra. Finska militärens första flygplan, en Thulin typ D, skänktes av svensken Erik von Rosen 1918. Flygplanet hade då sitt eget vapen, en blå svastika mot just en vit bakgrund målat på vingarna. Denna symbol använde finnarna sedan fram till andra världskrigets slut. Svastikan i sig är en ursprungligen en indisk symbol för lycka eller solen.

Stridsinsats i Finland, januari 1940

Redan den 12 januari var det dags för vapeninsats. Målet var en ansamling av sovjetiska trupper, fordon och flygplan i närheten av Salla/ Märkäjärvi emot den ryska gränsen. Det skulle bli själva elddopet för de svenska flygarna.

Martin Wennerström

Fänrik Martin Wennerström 22 år, flygförare på Gladiator Gul H nr 278 berättar:

”När vi kom fram till sjön Märkäjärvi fällde jag mina 12kilos sprängbomber mot ryska flygplan som stod på isen. Man dyker först ner lågt, fäller bomberna i sista fasen av dykningen. Sedan planar man ut i markhöjd och flyger undan bland kullar och dalar. Härvid skingras vår jaktgrupp. Inte så skickligt kanske, men vi hade ju aldrig krigat tidigare”

Wennerström förstörde vid anfallet ett ryskt jaktflygplan av typen Polikarpov I-15 bis. Han och flygplanet flög därefter många uppdrag mot ryska flygföretag ända fram till krigsstilleståndet för finsk-ryska vinterkriget som infann sig den 13 mars 1940.

Nummer 278 åter till Sverige

Flygplan Gloster Gladiator nr 278 med bild av en skytt. foto via Mikael Forslund

Inför hemflygningen till Sverige målades de finska svastikorna över och ersattes med fantasimålningar. Flygplan 278 fick en skytt påmålad.

Flygplan Gloster Gladiator nr 278 efter hemkomsten till Barkarby, med märkning F 8-53. Här syns flygplanet med motorvärmare typ Miva Decalor. foto via Mikael Forslund

Väl hemkommen till Svea flygflottilj i Barkarby tvättades silverdopen bort och planet fick en ny kod: F 8-53. Efter en tid när J 8:orna på F 8 ersatts med flygplan J 9 (Seversky P-35A) hamnade Gloster Gladiator nr 278 på F 10 Skånska flygflottiljen i Bulltofta med koden F 10-23 och sedan F 10-75.

Flygplan Gloster Gladiator nr 278, märkt F 10-23. Här på plats med andra flygplan J 8 på Bulltofta. _foto via Mikael Forslund

Den sista fasen i flygvapnet var Gloster Gladiator nr 278 placerad på Flygvapnets Uppsalaskolor F 20 som F 20-14 och senare F 20-83. Flygplan nr 278 fasades ut ur flygvapnet den sista juni 1945 och ställdes undan, på initiativ av dåvarande flottiljchefen för F 3 Hugo Beckhammar; som också var flottiljchef under F 19 - Svenska frivilligkåren i Finland.

Flygvapenmuseums arkiv / Paul Kylbert

Flygplanet kom senare att införlivas i Flygvapenmuseums samlingar. På bilden till höger syns flygplan Gloster Gladiator nr 278 efter att målats om för att likna utseendet i F 19, vid inflytten i Flygvapenmuseums första utställningshall på Malmen den 21 september 1983.

Jaktflygare vid F 19 i Finland, 1940. Martin Wennerström, som flög flygplan Gloster Gladiator nr 278 syns ståendes längst till vänster. Bild ur Flygvapenmuseums bildarkiv på Digitalt Museum.

Läs mer om föremålet flygplan Gloster Gladiator nr 278 i Flygvapenmuseums samling på Digitalt Museum:

Källor

Falk, Greger: En krönika om F 19. Den svenska frivilliga flygflottiljen i Finland under vinterkriget 1939-1940, Flyghistorisk revy nr 33 utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening, 1988.

Forslund, Mikael: Svenska flygare i strid. Frivilligflottiljen F 19 i finska vinterkriget 1939-1940 Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, 2010.

Forslund, Mikael: Glosterflygplan i svensk tjänst: Ö 3 Grouse, J 8 Gladiator & Meteor Mikael Forslund Produktion AB, 2010.

Nationalencykopedin:, artikel om svastika: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svastika

Nationalencykopedin:, artikel om hakkors: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hakkors

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to