Bror Cederström – krigspresident och ”riksskräddare”

I Armémuseums samlingar ingår 142 porträtt, som huvudsakligen föreställer officerare. Ett av de mest imponerande av dessa är målat av den framstående konstnären Per Krafft d.y. och föreställer presidenten i Krigskollegium, generallöjtnanten Bror Cederström, född 1754.

Det är en stor målning, mer än 2 x 2 meter som visar Cederström sittande vid ett bord med ritningar och arbetsinstrument. Runt halsen har han Svärdsordens riddartecken och Svensksundsmedaljen. På fracken är Serafimerordens kraschan fastsydd och över bröstet hänger Svärdsordens ordensband.

Den vita armbindel Cederström bär kring vänster arm är ett särskilt officerstecken som infördes vid Gustav III:s statsvälvning 1772 som tecken för dem som stödde kungen. Statsvälvningen startades på Artillerigården när kungen inspekterade Borgerskapets kavallerikår. Bror Cederström var då en 18-årig adjutant vid Livgardet och full av entusiasm för kungens sak. Armbindeln avskaffades när Gustav IV Adolf avsattes 1809.

Bror Cederström började sin bana vid Livgardet 1771, där han så småningom blev sekundchef 1788-96 och deltog i kriget mot Ryssland 1788-90. Han var även hovmarskalk under denna tid och lär ha varit en framstående skådespelare i Gustav III:s amatörteater. Cederström var mycket engagerad i att förnya Livgardets uniform vilket han också gjorde 1789. Detta intresse för uniformer gjord att han av Gustaf Mauritz Armfelt kallades ”Riksskräddaren”.

Han avancerade stadigt genom graderna, blev generalmajor 1793 och var då med om att omorganisera och modernisera artilleriet.

Ritningen på bordet föreställer en fältkanon av järn

Bror Cederström var chef för Norra Skånska kavalleriregementet 1796-1809 och som tjänstebostad hade han då Tommarps kungsgård i närheten av Klippan i nordvästra Skåne. Där finns idag ett annat ståtligt porträtt av honom och ytterligare ett porträtt av honom finns på Livgardet där han är iklädd den uniform han själv formgav 1789. Samtidigt blev han preses i Krigskollegium 1802 och generalinspektör för kavalleriet. Han befordrades till generallöjtnant 1803 och var under kriget 1808-09 befälhavare för Västra armén vid gränsen mot Norge. I den befattningen agerade han inte särskilt kraftfullt och han lämnade sina befattningar 1812. När han avled i Jönköping 1816 hade han haft glädjen att se sin son Bror bli befordrad till överste och chef för Kronprinsens husarregemente. Denne Bror blev i sin tur naturligtvis även han så småningom generallöjtnant. Man kan nog hävda att mannen på porträttet gjorde sin stora insats som organisatör och inte som fältherre, men det är ett tjusigt porträtt.

Thomas Roth 1:e intendent Armémuseum

Källor: Anders Grade Bror Cederström i Svenskt Biografiskt lexikon, s. 120 Rune Kjellander Sveriges regementschefer 1700-2000, Probus förlag 2003

Ett urval av porträtt i Armémuseums samling

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to