main article image

Galten och Delfinen

De två äldsta båtarna i Sjöhistoriska museets båtsamling är kung Gustav III:s lustslupar Galten och Delfinen – alternativt Vildsvinet och Valfisken. De båda märkliga båtarna levererades till Brunnsviken och Haga slott från Karlskrona örlogsvarv 1787.

Transporten gick med en fraktskuta och väl framme i Stockholm omlastades sluparna till en pråm som drogs till Ålkistan. Där fick de bäras över land till Brunnsviken för att sedan ros till Haga.

Interiör från utställningen "Kungliga båtar" 2010. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Under sin resa till Italien 1783 bjöds Gustav III på vattenspel i Venedig. Den svenske kungen bländades av detta enorma skådespel och med i följet tillbaka till hemlandet fanns den fantasifulle arkitekten Louis Jean Desprez.

Denne temperamentsfulle fransman skissade storstilat på fartyg i antik stil att användas vid Drottningholm och Haga. De flesta av hans konstruktioner var dock alltför storstilade för att kunna utföras och fick därför stanna på pappret. Men det är med all säkerhet Desprez' skisser som ligger till grund för sluparnas utsmyckning.

Det blev skeppsbyggmästare Fredrik Henrik af Chapman som, för att överraska kungen lät bygga ”2:ne Lustfartyg till Haga”. De spektakulära stävprydnaderna tillskrivs bildhuggaren Johan Törnström. Gondolerna byggdes troligen 1785 eller 1786.

Amiral Carl Tersmeden skriver om sluparna i sina memoarer: ”–på distans ansågs hela maskinen som ett underligt sjödjur, på vars rygg passagerarna helt commode sutto, och fyra åror på vardera sidan kunde anses som fenor, varmed djuret framkom, ty ingen av roddarna syntes på långt håll.” (Sluparnas utseende idag tyder dock på att endast sex åror använts.)

Galten på utställningen "Kungliga båtar" 2010. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Kungen var ”oändeligt nöjd” och sluparna användes flitigt på Brunnsviken och utanför Drottningholm. Till roddare beordrades rotebåtsmän. Båtarna kallas omväxlande för slupar, lustfartyg eller gondoler beroende på var de omnämns. Sköldarna var ursprungligen 24 stycken och inget tyder på att de tillverkats i Karlskrona. Motiven är hämtade från antiken och från Herkules tolv storverk.

Sköldar med antika motiv på Delfinen. Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Efter mordet på Gustav III föll sluparna i glömska och användes alltmer sällan för att först under Karl XV:s tid åter ha kommit till användning under en period. De har därefter förvarats på olika platser, bland annat invid koppartälten på Haga, på Skeppsholmen och sedan 1966 i Sjöhistoriska museets samlingar.

Text: Eva Berglund-Thörnblom

Delfinen på Brunnsviken. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museet | CC BY-SA
Delfinen lyfts med kran i sambandet med förvärvet till museet 1966. Marinens Pressdetalj/Sjöhistoriska museets arkiv Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Sluparna sambandet med förvärvet till museet 1966. Marinens Pressdetalj/Sjöhistoriska museets arkiv
Vildsvinet flyttas sambandet med förvärvet till museet 1966. Marinens Pressdetalj/Sjöhistoriska museets arkiv
Delfinen flyttas sambandet med förvärvet till museet 1966. Marinens Pressdetalj/Sjöhistoriska museets arkiv
Vildsvinet flyttas sambandet med förvärvet till museet 1966. Marinens Pressdetalj/Sjöhistoriska museets arkiv
Delfinen flyttas sambandet med förvärvet till museet 1966. Marinens Pressdetalj/Sjöhistoriska museets arkiv
Delfinen flyttas sambandet med förvärvet till museet 1966. Marinens Pressdetalj/Sjöhistoriska museets arkiv

Mer om sluparna på DigitaltMuseum

Fler fördjupningsartiklar på DigitaltMuseum

Order this image

Share to