Ålgårdsbacka kvarn 2016.
Ålgårdsbacka kvarn 2016.

Ålgårdsbacka – en gård med stor betydelse

Ålgårdsbacka ligger vid Lindomeån i Hällesåker. Här har dämts en damm för mycket längesen och man har på olika sätt utnyttjat den vattenkraft som uppkom.

På 1800-talet maldes säd mestadels till djurfoder här. Den drevs med en vattendriven turbin kopplad till en elgenerator. I slutet av ”kvarntiden” levererades också el till stora delar av Hällesåker.

Mjölnaren Karl med hustrun Sofia från Djupekärr. Karl var mjölnare vid Ålgårdsbacka fram till 1915.

När Lindomesnickeriet kom igång inleddes en ny era för kvarnen. Stockar flottades utmed Ingsjöarna, togs upp vi Västra Ingsjöns västra ände och transporterades med häst och vagn till Ålgårdsbacka, som nu fått installerad sågkvarn, där träet förvandlades till brädor för möbeltillverkning m.m. På så sätt kunde virket till möbeltillverkningen enklare fraktas till snickarna.

Nuvarande byggnad är byggd 1945 på grunden till en äldre kvarn. Sågen var i aktivt bruk fram till 1970-talet. Därefter inrättades ett stenhuggeri i kvarnbyggnaden och vattenkraften kunde åter bidra vid tillverkning i en verkstad.

Gården ingår i Mölndals kommuns kulturminnes- och naturvårdsprogram. Man har bland annat 2002 bidragit till en laxtrappa förbi vattenfallet med gott resultat på laxtillgången i Ingsjöarna ovan fallet.

Order this image

Share to