Flygfisken: organ för Sveriges militärflygare, 1917-1919

Flygfisken är i flygsammanhang mest känt som smeknamn på flygbåten Donnet-Lévêque L II, en flygbåt som användes på flygskolan på Malmen och därefter av Marinens flygväsende. Mindre bekant är att det under ett par år också var titel på en tidskrift av, med och för flygförare i syfte att bevara minnen om den svenska militära pionjärflygningen. Denna tidskrift finns i Flygvapenmuseums bibliotek och kan i sin helhet läsas här på Digitalt museum.

Det första numret av Flygfisken utkom i augusti 1917 och det sista i december 1919. Skrivandet utfördes huvudsakligen med hjälp av frivilliga insatser från flygarna själva. Huvudredaktör var löjtnant Oscar Cederström, flygförare inom arméflyget på Flygkompaniet på Malmen.

Läsekretsen bestod av svenska militära flygare och flygspanare, vid den här tiden ett blygsamt antal om cirka 30-50 stycken. Flygfisken kom ut i numrerade exemplar, var maskinskriven och hade illustrationer i form av teckningar och kopior av fotografier som klistrades in i varje tidningsexemplar. Kostnaden för varje nummer var 1 - 1:50 kronor. Totalt gavs 27 nummer ut.

Tidskriften innehåller artiklar och notiser från tiden - om svenska flygförare, flygspanare, berättelser om olika flygplansindivider, dikter, militära fakta, beskrivningar och teknisk information om militära flygplan, gåtor och frågor, annonser och meddelanden samt råd till militära flygare i såväl ord som bild.

Varje nummer innehöll en kort presentation av en eller flera verksamma militära flygare. Löjtnant Yngve Ligner, vid denna tiden stationerad vid 2. Flygavdelningen i Boden, porträtterades i första numret med följande dikt:

Utdrag ur Hvem är hvem? , nummer 1, sid 6 (bild 8)

Hvem är kompanichefens allt i alla? och utan hvem skulle allt tillsammans falla? Hvem skall allt och lite’ till ombestyra? hvem arbetar hela da’n som fyra? Hvem kör hvar dag en massa mil med elever per motorcykel eller bil? Hvem utfärdar bilcertifikat? Och vem har aldrig ens varit lat? Hvem är hangarens herr Leroux? om man en gammal historia får tro. Hvem är förordnad som tygofficer? Jo, det är Yngve Bil-Lignér!

Notiser & pressmeddelanden

Notiser och så kallade ’pressmeddelanden’ förekom ofta i tidskriften; ett sätt att kortfattat avhandla ämnen genom frågor och svar:

I pressläggningsögonblicket ingår följande:

Fråga : Hvad användes för drivmedel till de vanliga flygmotorerna.

Svar : Knallgas!!

Reseskildring

Framför nattkvarteret i Nederkalix, i Boden-Haparanda och åter på Indian, nummer 4, sid. 36 (bild 38).

Tidskriften innehåller också en och annan reseskildring. I Boden-Haparanda och åter på Indian berättas det om när en tjänsteresa för inspektion i Salmis (strax väster om Haparanda) kombinerades med nöje. De två resenärerna, båda stationerade i Boden, bestämde sig för att färden skulle ske med motorcykel istället för med tåg. Första anhalten blev Luleå, där de tog ångbåten till Nederkalix. Efter att sovit ut i bygdens gästgivaregård satte de båda männen dagen därpå sig upp i sadeln och begav sig de sista 4,5 milen österut längs kusten mot Salmis – trodde de. Navigeringsansvarig hade däremot valt fel väg ut ur Nederkalix och de befann sig snart istället cirka 3 mil norröver, i Vitvattnet. Artikeln illustrerades med foton och teckning över fadäsen:

Tablå över felnavigeringen i Nederkalix, i Boden-Haparanda och åter på Indian, nummer 4, sid. 36 (bild 38).

Den gamla historien

Flygarna rönte stort intresse under pionjärtiden, särskilt vid nödlandningar runtom i landskapet:

Ur nummer 11, sid. 118 (bild 120).

Ta del av tidskriften Flygfisken i sin helhet på Digitalt museum:

Litteratur och vidare läsning

Nils Kindbergs arkiv (C1:3), förvarad på Flygvapenmuseum

Kampf, Hans: Skyddstruppernas flygavdelningar i Vänersborg och Boden 1916-1918, Östergötlands Flyghistoriska Sällskap, 2017.

Kring ett flygvapens tillblivelse – Flyghistorisk revy nr 26. Svensk flyghistorisk förening, 1976.

Text: Xufee Duraku och Sofia Svalmark

Flygplan Donnet-Lévêque- så kallad Flygfisken, finns bevarat på Flygvapenmuseum:

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to