• Byggnaden tillkom under 1700-talet som ett fyrverkarhus för artilleriets laddningar. Det byggdes om till epidemisjukhus 1831 och är idag tjänstelokal tillhörande Marinmuseum.
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

Epidemisjukhuset

Byggnaden tillkom under 1700-talet som ett fyrverkarhus för artilleriets laddningar. Det byggdes om till epidemisjukhus 1831 och är idag tjänstelokal tillhörande Marinmuseum.

Share to